In Yuki is het mogelijk om handmatig offertes aan te maken, deze per post of e-mail te verzenden naar je potentiële klanten en vervolgens correct af te handelen.


TIP!

Je kunt ook Engelse, Franse of Duitse offertes aanmaken in Yuki.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Offerte in vreemde taal aanmaken.


Alle handelingen die uitgevoerd moeten worden om met offertes te werken in Yuki worden hieronder beschreven.


Offertes voorbereiden

Om het werken met offertes in Yuki voor te bereiden, moeten de volgende zaken geregeld zijn:


Offerte aanmaken

De volgende stappen moeten worden doorlopen om een nieuwe offerte aan te maken: 


Offerte versturen

Desgewenst kan de offerte direct worden verstuurd naar je potentiele klant, doorloop hiervoor de volgende stappen:


Offerte afhandelen

Vervolgens moet de verstuurde offerte worden afgehandeld: