Om een nieuwe offerte te versturen naar je potentiële klant moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  • zet de offerte klaar voor verzending naar de potentiële klant
  • voeg, indien nodig, notities toe
  • controleer en wijzig, indien nodig, de offertedatum en/of de verzendwijze
  • verwerk de offerte in de administratie waardoor deze daadwerkelijk wordt verstuurd naar de potentiële klant.


Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Offertes en selecteer vervolgens in het nu geopende scherm de werklijst Concepten.


Open de offerte die je wilt klaar zetten voor verzending door te klikken op het onderwerp van de desbetreffende offerte.


Het volgende scherm wordt geopend: Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

  • de offerte klaarzetten voor verzending
  • de offerte bewaren als 'Concept'
  • de offerte verwijderen.

Offerte klaarzetten voor verzending

Na het invoeren van alle gegevens van de conceptofferte kan de offerte direct worden klaargezet voor verzending door te klikken op de knop Volgende


In het nu geopende scherm kun je een schermvoorbeeld bekijken om te controleren of de offerte er correct uitziet.


De desbetreffende offerte verdwijnt uit de werklijst 'Concepten' en wordt verplaatst naar de werklijst 'Klaar om te versturen'.


TIP!

Je kunt één of meer conceptoffertes ook klaar zetten voor verzending zonder deze te openen:

  • beweeg met je muis boven de offerte die je wilt klaarzetten voor verzending en klik op de knop Klaar om te versturen


  • selecteer meer dan één offerte en klik vervolgens bovenin het scherm op Klaar om te versturen.


Voordat je de offerte daadwerkelijk gaat verwerken en versturen moet je eerst de offertedatum en de verzendwijze controleren en indien nodig wijzigen.


Offerte bewaren als 'Concept'

Om de offerte weer te bewaren als een conceptofferte klik je op de knop Bewaar als concept.


Offerte verwijderen

Om een conceptofferte te verwijderen, klik je op de knop Verwijderen.


De volgende melding verschijnt in je scherm:Klik op de knop Verwijderen om de offerte daadwerkelijk te verwijderen.