Je kunt vanuit twee plaatsen in Yuki een offerte aanmaken:

  • Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk en klik vervolgens indien nodig op Dashboard. Selecteer de menuoptie Offerte in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
  • Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Offertes en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe offerte.


Om een nieuwe offerte aan te maken, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  • voer de offertegegevens in (relatie, lay-out en geldigheid)
  • voeg één of meer offerteregels (artikelen) toe
  • voeg, indien nodig, aanvullende gegevens toe
  • voeg, indien gewenst, één of meer bijlage(n) toe aan de offerte vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
    (alleen beschikbaar in nieuwe Verkoop functionaliteit)
  • bewaar de offerte als een conceptofferte.


Hieronder wordt beschreven welke aanvullende gegevens aan een offerte kunnen worden toegevoegd. De aanvullende gegevens kunnen, indien nodig, in de hieronder beschreven velden worden toegevoegd.


Project

Selecteer het project waaraan deze offerte moet worden toegevoegd.


Dit veld is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein


Tags

Als je bij de offertes die je in Yuki aanmaakt een tag opgeeft, kun je deze offertes met dezelfde tag makkelijk terugvinden. 


Maak een nieuwe tag aan door de naam van de tag in te voeren. Klik na de invoer buiten het veld zodat er automatisch een nieuw leeg veld wordt geopend voor de invoer van een tweede nieuwe tag, etc.