In de Offerte module kun je werken met verschillende offerte lay-outs. De lay-out bepaalt hoe de offerte eruit ziet, welke gegevens erop worden afgedrukt, waar het adresblok komt te staan en wat er in de begeleidende mail komt te staan.

Yuki biedt de mogelijkheid om de bestaande standaard offerte lay-out naar eigen wens te wijzigen of zelf één of meer nieuwe offerte lay-outs aan te maken.


Als je met verschillende offerte lay-outs werkt, kun je telkens als je een nieuwe offerte maakt of verwerkt bepalen welke lay-out gebruikt moet worden. 


TIP!

Op de offerte die je aanmaakt op basis van offerte lay-out 3 of 4 wordt de tekst 'Handtekening' afgedrukt met daarboven ruimte voor het tekenen van de offerte. 


De volgende offerte lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:


Elke instelling wordt uitgebreid beschreven in een afzonderlijk artikel.


Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. de instellingen van de offerte lay-outs zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen, klik in het nu geopende scherm op Verkoopinstellingen en scroll vervolgens naar Offerte lay-outsTIP!

Wanneer er een Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse offerte lay-out is aangemaakt, verschijnt de kolom Taal in de bovenstaande instellingen.


Om een bestaande offerte lay-out te wijzigen, klik je op de regel van de desbetreffende offerte lay-out, voer je je wijzigingen in en klik je vervolgens op de knop Bewaren.

Voor het aanmaken van een nieuwe offerte lay-out klik je op de knop + Nieuwe lay-out.


Het volgende scherm wordt geopend:Klik rechtsboven in je scherm om het aantal getoonde thumbnails van de offerte lay-outs te verlagen of te verhogen.


De getoonde templates van offerte lay-outs kunnen worden gefilterd op:

 • Nieuwe of al beschikbare template van offerte lay-out
 • Kleur van template is wel of niet aanpasbaar
 • Beschikbare kolommen op template van offerte lay-out:
  • Regel omschrijving
  • Regel aantal
  • Regel btw-tarief
  • Regel btw bedrag
  • Regelprijs
  • Regelprijs exclusief btw
  • Regelbedrag
  • Regelbedrag exclusief btw.


Selecteer de template van de offerte lay-out door de muis te plaatsen boven de desbetreffende template en te klikken op de knop Kies template.


Het volgende scherm wordt geopend:Schermvoorbeeld bekijken

Als je klaar bent met de offerte lay-out klik je op de knop Bewaren om je wijzigingen te bewaren.

Bekijk daarna het schermvoorbeeld om te zien of alle wijzigen het gewenste resultaat hebben opgeleverd door te klikken op Schermvoorbeeld.

TIP!

Om de e-mail te testen adviseren wij om een testofferte aan te maken en deze naar jezelf te versturen. Verwijder daarna wel de testofferte uit je administratie om te voorkomen dat deze in de boekhouding terecht komt.


Standaardwaarden herstellen

Klik tijdens het wijzigen van de template van een offerte lay-out op de knop Annuleren om weer terug te gaan naar de door Yuki voorgedefinieerde waarden.