Het onderstaande scherm is het startscherm van een portaal die toegang geeft tot schermen die uitsluitend voor Yuki partners beschikbaar zijn. Vanuit dit scherm worden door de medewerkers van een kantoor alle klanten beheerd, de backoffice gevolgd, de workflow gemanaged en de administraties gevoerd. Deze kantoren hebben dus veel meer dan een boekhoudpakket ter beschikking.De in het rood omkaderde secties zijn alleen beschikbaar voor een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder'


Voor alle medewerkers van een kantoor is het startscherm tevens hun persoonlijke dashboard in het Yuki portaal. Het dashboard past zich aan je rol aan en geeft je voortdurend informatie over de status van je workflow, de laatste vragen of antwoorden van je klanten en over je persoonlijke productiviteit en kwaliteit.


Je Dashboard bestaat uit de volgende secties:

 • Navigator
 • Persoonlijke kengetallen
 • Kwaliteitsmonitor.


LET OP!

In een Basis portaal zijn de Kwaliteitsmonitor en de functionaliteiten Steekproeven, Tevredenheid en Kwaliteit niet beschikbaar. 

In een Professional portaal zijn alle functionaliteiten beschikbaar.


Hieronder worden de verschillende secties van je Dashboard uitgebreid beschreven.


In elke sectie wordt een functionaliteit/feature in het rood aangegeven indien deze alleen voor een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' beschikbaar is.


NavigatorHet bovenste deel van je dashboard is de zogenaamde navigator. Deze blijft voortdurend in beeld zolang je in het Yuki portaal bent ingelogd. Van links naar rechts zie je:

 • Wissel portaal


 • Start: brengt je weer terug naar dit scherm
 • Workflow:
  • Workflow: alle documenten en banktransacties die door medewerkers van het kantoor nog verwerkt moeten worden (zie artikel Workflow (portaal))
  • Taken: alle openstaande en afgehandelde taken (zie artikel Taken (workflow portaal))
  • Vragen: alle openstaande/afgehandelde vragen van klanten en medewerkers van het kantoor (zie artikel Vragen (workflow portaal))
  • Btw-aangiften: onder andere alle btw-aangiften die in de lopende maand nog verstuurd moeten worden (zie artikel Btw-aangiften (workflow portaal))
  • Steekproevenoverzicht en werklijst voor de steekproefcontrole (enkel zichtbaar indien steekproefcontrole werd geactiveerd) (zie artikel Steekproeven (workflow portaal))
  • Kwaliteitscores van controles die zijn uitgevoerd op een aantal onderdelen van een administratie (zie artikel Kwaliteit (workflow portaal)).
 • Beheer:
  • Domeinen: huidige domeinen (aantal administraties, workflow en vragen) (zie artikel Domeinen)
  • Administraties: (bedrijven): alle administraties in het portaal (zie artikel Administraties)
  • Gebruikersalle gebruikers in het portaal met hun rol(len) en functie (zie artikel Gebruikers)
  • UBL: UBL facturen die zijn aangeleverd bij administraties in domeinen van het portaal. 
  • Overzichten (zie artikel Overzichten in portaal):
   • Transacties
   • Backoffice werkzaamheid
   • Aangeleverd
   • Top leveranciers
   • Productiviteit
   • Workflow monitor
   • Kwaliteit
   • Tevredenheid
   • Bundle pricing
   • Steekproeven
   • Bankkoppelingen.
 • Monitorwaarmee je direct toegang hebt tot de Backoffice monitor en Kwaliteitsmonitor (zie artikel Backoffice monitor en Kwaliteitsmonitor)
 • Instellingen: instellingen die gelden voor het gehele Yuki accountant portaal (zie artikel Portaalinstellingen)
 • Gebruikersknop: link naar je persoonlijke gebruikersprofiel en link om uit te loggen (gebeurt ook als je de browser afsluit) (zie artikel Gebruikersprofiel in portaal bekijken en/of wijzigen)


Rechtsonder de Navigator vind je het Zoekveld dat je kunt gebruiken om administraties (domeinen) in het portaal te zoeken en deze direct te openen.


Persoonlijke kengetallenLET OP!

Ben je een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' dan hebben de getallen betrekking op het hele kantoor./

Heb je als gebruiker een 'Portaal backoffice' rol dan hebben de getallen betrekking op je eigen workflow en historie. 


Op je dashboard vind je de volgende kengetallen:

 • Workflow: het aantal actuele, achterstallige, op schema en aankomende transacties in domeinen waar je verantwoordelijk voor bent.
 • BO Openstaande vragen: het aantal openstaande vragen die aan je zijn toegewezen
 • BO Openstaande taken: het aantal openstaande taken die aan je zijn toegewezen
 • BO Btw-aangiften: het aantal btw-aangiften waarvoor je verantwoordelijk bent
 • Achterstallige controles: het aantal achterstallige uit te voeren maandelijkse controles op basis van de kwaliteitsmonitor
 • Steekproeven om te controleren: het aantal te controleren steekproeven (dit is enkel zichtbaar als je kantoor een steekproefcontrole heeft geactiveerd)
 • Team productiviteit: het aantal transacties dat je in de huidige maand hebt verwerkt
 • Foutief verwerkt: het aantal fouten uit de steekproefcontrole over de laatste 30 dagen (dit is enkel zichtbaar als je kantoor een steekproefcontrole heeft geactiveerd).
 • Gemiddelde tevredenheid: de gemiddelde tevredenheid in de domeinen waarvoor je verantwoordelijk bent.

KwaliteitsmonitorDe volgende gegevens worden hier getoond:

 • Deze maand: gemiddelde cijfer van de scores van de kwaliteitsmonitor.
 • Slechte cijfers: het percentage slechte cijfers (scores). Een cijfer is slecht wanneer de score 5,9 of lager is.
 • Verschil met vorige maand: verschil met vorige maand in punten tussen de huidige gemiddelde score en de gemiddelde score zoals gemeten op de laatste dag van de vorige maand.
 • Historie van scores in een staafdiagram.
  Deze scores en het bijbehorende aantal administraties worden in verschillende kleuren in de grafiek of boven de grafiek in de legenda getoond.

  Door je muis te bewegen over de grafiek kun je bijvoorbeeld in de bovenstaande afbeelding zien dat er in juli van dit jaar twee administraties waren met een score van 7.

  TIP!

  De kleur grijs geeft het aantal administraties aan zonder een score van de kwaliteitsmonitor m.a.w. er is nog geen maandelijkse controle door de accountant vastgelegd. In het bovenstaande voorbeeld waren er in juli vijf administraties zonder score.