Binnen Yuki heeft elke klant één of meer domeinen. Binnen een domein kunnen één of meer administraties en gebruikers worden aangemaakt die geheel of gedeeltelijk toegang hebben tot dit domein.


Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder':

 • een nieuw domein in het portaal aanmaken
 • een medewerker aan één of meer domeinen toewijzen
 • de domeingegevens (instellingen) invoeren en/of wijzigen
 • direct een domein openen.


Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice':

 • een nieuw domein in het portaal aanmaken
 • de domeingegevens (instellingen) bekijken
 • direct een domein openen.


LET OP!

In een Basis portaal kunnen maximaal 100 domeinen worden aangemaakt.


In het accountant portaal klik je op Beheer en vervolgens op Domeinen om een overzicht te bekijken van de domeinen in je (sub)portaal.


Het volgende scherm wordt altijd in de weergave Standaard geopend:De kolom Ondertekend geeft aan of de GDPR overeenkomst wel of niet door de klant (ondernemer) is ondertekend.


TIP!

Voeg in een subportaal de kolom BO door moedermaatschappij toe om te bekijken in welke domeinen de backoffice werkzaamheden door de medewerkers van de moedermaatschappij worden uitgevoerd.


Weergaven

Je kunt in dit scherm ook aangeven dat de weergave Werknemers moet worden getoond:TIP!

Om alle domeinen te bekijken zonder verantwoordelijke, met specifieke verantwoordelijke, zonder back-up, met specifieke back-up, zonder controller of met specifieke controller kun je gebruik maken van de kolomsortering en/of de Zoekfunctie.


Filters

In beide weergaven kun je de getoonde gegevens filteren op Status van een domein: 

 • Actief (inclusief Opstart)
 • Inactief
 • Gearchiveerd.


Daarnaast kun je gebruik van een uitgebreid filter door rechtsboven in de zoekbalk/filterbalk te klikken op de filterknop:Hiermee kun je de getoonde gegevens filteren op backoffice rol in een domein:

 • Verantwoordelijke
 • Back-up
 • Controller
 • Accountmanager.

Nieuw domein aanmaken

Om een nieuw domein aan te maken, klik je op de knop Nieuw domein.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Domein in portaal aanmaken.


Medewerker aan één of meer domeinen toewijzen

Om een medewerker aan één domein toe te wijzen open je de weergave Werknemers, beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende domein en klik je op de knop Toewijzen.Selecteer vervolgens in het dropdownmenu de Backoffice rol van de medewerker die je aan het domein wilt toewijzen.


Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de regel van de medewerker die je wilt toewijzen aan het domein en klik vervolgens op de knop Toewijzen.


TIP!

Het is ook mogelijk om een medewerker in bulk aan meerdere domeinen toe te wijzen.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Medewerker in bulk toewijzen aan domeinen.


Domeingegevens (instellingen) bekijken, invoeren en/of wijzigen

Om de gegevens van een domein te bekijken en/of wijzigen:

 • open je de weergave Standaard
 • klik je op de naam van een domein
  OF
 • beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende domein, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens Bekijk domeingegevens in het dropdownmenu.Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Domeingegevens (instellingen) bekijken via portaal en Domeingegevens (instellingen) invoeren en/of wijzigen via portaal.


Direct domein openen

Open de weergave Standaard, beweeg met je muis boven de regel van het desbetreffende domein, klik op de knop met de drie puntjes en vervolgens op Ga naar domein in het dropdownmenu.