Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Portaal backoffice' het afhandelen van de btw-aangiften starten


Standaard worden in principe alle btw-aangiften van de lopende maand getoond. De btw-aangiften met de status 'Concept' moeten dus nog worden gecontroleerd om vervolgens verstuurd te worden naar de Belastingdienst.


TIP!

Wanneer in een domein is aangegeven dat de accountant (met eigen Yuki portaal) verantwoordelijk is voor het verzorgen en versturen van de btw-aangiften naar de Belastingdienst worden er door Yuki geen automatische berichten meer verstuurd dat de aangiften verstuurd moeten worden.


In het accountant portaal klik je op Workflow en vervolgens op Btw-aangiften om o,a, de nog te versturen btw-aangiften in de domeinen van het portaal te bekijken.


Het volgende scherm wordt geopend:TIP!

Het is handig om de kolommen Controledatum en Notities in dit scherm toe te voegen zodat je in één oogopslag kunt zien welke btw-aangiften nog gecontroleerd moeten worden.


Filters

In dit scherm kun je de getoonde gegevens filteren op:

 • Toegewezen aan: selecteer de gebruiker waarvan je de aan haar of hem toegewezen workflow wilt bekijken. 
 • Aangiftestatus:
  • Open: alle aangiften die nog niet zijn afgesloten (dus alle andere aangifte statussen behalve 'Afgesloten').  
  • Concept: van de lopende periode wordt de concept aangifte permanent automatisch bijgewerkt, deze is nog niet gecontroleerd door de backoffice.
  • Klaar om te versturen: een gecontroleerde aangifte kan nog steeds worden gewijzigd door het verwerken van correcties en/of het verwerken van aangeleverde documenten en banktransacties.

   LET OP!
   Alle btw-aangiften die door de Portaalbeheerder of Portaal backoffice zijn gecontroleerd worden vanaf de 26e in de maand na de aangifteperiode automatisch verstuurd naar de Belastingdienst.
   Indien in het portaal is ingesteld dat voorafgaande goedkeuring van de btw-aangifte door de klant is vereist, zullen de niet goedgekeurde btw-aangiften echter niet meer automatisch worden verstuurd.


  • Afgesloten: na de bevestiging van de Belastingdienst dat de digitale btw-aangifte succesvol is ontvangen.
  • Klaar (gewijzigd): na goedkeuring van de btw-aangifte hebben nog wijzigingen plaatsgevonden.

 • Domeinstatus:
  • Actief
  • Inactief
  • Gearchiveerd.
 • Periode:
  • Deze maand
  • Vorige maand
  • 2 maanden geleden
  • 3 maanden geleden.

Btw-aangifte afhandelen

Om een btw-aangifte af te handelen, klik je op het icoon achter de naam van de administratie. De btw-aangifte wordt nu direct geopend in het domein waartoe de administratie behoort.