In een portaal in Yuki kunnen een aantal overzichten worden bekeken die gegevens bevatten van de functionaliteiten/features in het portaal. 


De overzichten die hieronder vet worden weergegeven zijn alleen beschikbaar voor een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder'.


De volgende overzichten zijn beschikbaar:


In het accountant portaal klik je op Beheer en vervolgens op Overzichten om één van de beschikbare overzichten in het portaal te bekijken.


Het volgende scherm wordt standaard met het overzicht 'Workflow monitor' geopend:
In elk overzicht kan behalve in het overzicht 'Workflow monitor':

  • in het Zoekveld worden gezocht naar gegevens die in de kolommen worden getoond.
  • een download worden gemaakt van de gegevens in alle getoonde kolommen als een CSV- of een Excel-bestand óf de gegevens te kopiëren naar het klembord.


Hieronder wordt beschreven hoe in elk overzicht de weergave van de getoonde gegevens kan worden aangepast. 


In een afzonderlijk artikel over elk overzicht worden alleen de specifieke weergave mogelijkheden en toe te passen filters beschreven.


Weergave aanpassen

De volgende filters kunnen worden toegepast:

  • Periode: geef aan, indien mogelijk, van welke periode je de gegevens wilt bekijken.


  • Portaal: selecteer, indien nodig, de gegevens van het juiste (sub)portaal.

  • Kolomsortering: Alle getoonde kolommen kunnen oplopend of aflopend worden gesorteerd.

  • Kolomselectie: Standaard worden in elke werklijst of overzicht een aantal kolommen getoond. Deze kolommen kunnen worden aangepast door kolommen te selecteren of deselecteren.