Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Portaal backoffice' alle taken beheren over alle administraties die je voor de klanten voert.


LET OP!

Een vraag van een klant wordt door Yuki ook automatisch aangemaakt als een taak van het type 'Toegewezen bo vraag'.


Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Portaal backoffice':

 • een nieuwe taak aanmaken in het portaal
 • een taak afhandelen
 • één, meerdere of alle taken verwijderen.


LET OP!

Elke gebruiker ziet hier standaard alle openstaande taken die aan hem of haar zijn toegewezen.


In het accountant portaal klik je op Workflow en vervolgens op Taken om de nog openstaande taken in de domeinen van het portaal te bekijken.


Het volgende scherm wordt altijd in de weergave Standaard geopend:Er zijn twee verschillende typen taken:

 • Taak
 • Toegewezen bo vraag: een vraag van een klant wordt automatisch aangemaakt als dit type taak.


LET OP!

Salaristaken met aandachtspunten voor een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' worden één keer per week aangemaakt. Na een maand zullen deze taken automatisch op 'Afgehandeld' worden gezet zodat deze takenlijst overzichtelijk blijft.


Weergaven

Je kunt in dit scherm ook aangeven welke andere weergave van de taken getoond moet worden: 

 • Gegroepeerd op gebruiker


 • Gegroepeerd op type


Filters

Daarnaast kun je in alle weergaven de getoonde gegevens filteren op:

 • Toegewezen aan: selecteer de gebruiker waarvan je de aan haar of hem toegewezen taken wilt bekijken. 
 • Status van taak
  • Open
  • Gerealiseerd
  • Afgehandeld
  • Goedgekeurd
  • Afgekeurd.

Nieuwe taak aanmaken in portaal

Om een nieuwe taak in het portaal aan te maken, klik je op de knop Nieuwe taak.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Taak in portaal aanmaken.


Taak afhandelen

Om een taak te bekijken en/of af te handelen, klik je op de omschrijving van een taak waardoor de desbetreffende taak wordt geopend.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Taak in portaal afhandelen.


Eén, meerdere of alle taken verwijderen

Om één, meerdere of alle taken te verwijderen, selecteer je de desbetreffende taken en klik je vervolgens op Verwijderen.