Alle banktransacties die zijn geüpload in Yuki komen in de workflow 'Te verwerken banktransacties' terecht. Voor de afhandeling van de banktransacties kan er sprake zijn van drie situaties:

  • IDR heeft de banktransactie herkend en stelt een match met een betaling voor
  • IDR heeft de banktransactie herkend maar kan geen directe match met een betaling voorstellen
  • IDR heeft de banktransactie niet herkend waardoor de transactie handmatig moet worden verwerkt.


Dit artikel beschrijft de derde situatie.


TIP!

Een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein kan de functie Batchverwerking gebruiken om handmatig een aantal banktransacties tegelijkertijd te verwerken.


Om te beginnen met het handmatig verwerken van banktransacties open je het domein en klik je vervolgens op het icoon Backoffice. Klik in het nu geopende scherm vervolgens onder Backoffice workflow op de tegel Bank.

Klik in de workflow Te verwerken banktransacties op de > voor een banktransactieregel


In het nu geopende scherm kun je de knoppen Splitsen of Acties gebruiken.Het splitsen van banktransacties wordt beschreven in artikel Banktransactie splitsen.


Een gebruiker met de 'Backoffice' rol in een domein of de rol 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan een banktransactie direct in de kosten of omzet (en dus btw) boeken, een banktransactie splitsen of gebruikmaken van de knop Acties om de banktransactie handmatig te verwerken.


Een gebruiker met de rol 'Directie' kan een banktransactie niet handmatig verwerken (direct in kosten of omzet (en dus btw) boeken, splitsen of gebruikmaken van de knop Acties).


Acties

Om de lijst te openen van alle mogelijke acties voor de banktransactie klik je op de knop Acties. Er wordt een actielijst geopend waar bij elke actie een specifieke automatische boeking hoort. Hier volgt de volledige actielijst voor wat betreft afschrijvingen:

Bovenstaande lijst is de actielijst voor het geval er een afschrijving heeft plaatsgevonden. Bij een bijschrijving zal deze lijst andere termen bevatten. Zo zal de actie Betaling aan leverancier veranderen naar Terugbetaling van leverancier. Het principe van de actie blijft hetzelfde, alleen zal de grootboekrekening 'Crediteuren' nu debet geboekt worden i.p.v. credit. 


Hieronder zie je de volledige actielijst voor wat betreft bijschrijvingen:Zoals je kunt zien lijkt deze lijst erg op de lijst bij een afschrijving. Het verschil zit echter in de naam van de transacties. Zo is Kas opname nu veranderd in Kas storting. De functionaliteit blijft wel hetzelfde.