De actie Bankkosten wordt gebruikt om de banktransactie te boeken op de grootboekrekening '45800 Bankkosten'. 


Om te beginnen met het verwerken van banktransacties open je het domein en klik je vervolgens op het icoon Bank

Klik in de workflow Te verwerken banktransacties op de > voor een banktransactieregel. 


Je krijgt het volgende scherm te zien als je op de actie klikt:Je hoeft nu alleen maar op de knop Afgehandeld te klikken waardoor de volgende transactie in de workflow wordt getoond.