Dashboard van analytische view

Gewijzigd op Vr, 1 Dec, 2023 om 3:17 PM

Het onderstaande scherm is het startscherm van een analytische view. Vanuit dit scherm wordt de analytische view opgebouwd en indien nodig gewijzigd, kunnen er analytische overzichten worden bekeken en analytische transacties worden geëxporteerd om gebruikt te worden in andere software programma's. 


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder', 'Portaal backoffice', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan het dashboard van een analytische view bekijken en acties uitvoeren.


Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

 • de aangemaakte scopes, waarden, verdeelsleutels of toewijzingsregels bekijken
 • een scope, waarde, verdeelsleutel of toewijzingsregel aanmaken
 • meer acties uitvoeren:
  • de analytische view wijzigen
  • de analytische view blokkeren of afsluiten
  • de dimensies beheren
  • de transacties in bulk toewijzen
  • de bulktransacties bekijken
  • de analytische transacties als CSV-bestand exporteren
  • de transacties resetten
  • de analytische view verwijderen.
 • de volgende overzichten bekijken:
  • Donutgrafieken 'Omzet' en 'Kosten'
  • Omzet en kosten per waarde (analytisch boekhouden)
  • Omzet en kosten waardenvergelijking (analytisch boekhouden)
  • Omzet en kosten per dimensie (analytisch boekhouden).  

 

Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens in het nu geopende scherm op Analytisch boekhouden. Selecteer het tabblad van de analytische view waarvan je het dashboard wilt openen en klik vervolgens op de knop Ga naar dashboard.


TIP!

Om het dashboard van een andere analytische view te openen, klik je bovenin het scherm op de link Analytische views en selecteer je het tabblad van de analytische view die je wilt openen en klik je vervolgens weer op de knop Ga naar dashboard.


Het volgende scherm wordt geopend:TIPS!

 • Om meer geavanceerde overzichten te kunnen genereren kun je door te klikken op de link Beheer dimensies in de blauwe banner direct de gewenste dimensie(s) aanmaken.
  Deze banner wordt getoond indien er niet ten minste één dimensie is geactiveerd in de analytische view.  Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Dimensies beheren.

 • Om de nog toe te wijzen transacties direct in bulk of handmatig toe te wijzen aan analytische waarden klik je op Transacties toekennen in de oranje banner.


  Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Analytische transacties bekijken en/of toewijzen.

 • Om waarden te definiëren, klik je op Nieuwe waarde in de blauwe banner. 


  Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Waarde aanmaken.

Aangemaakte scopes, waarden, verdeelsleutels of toewijzingsregels bekijken

Om de scopes, waarden, verdeelsleutels of toewijzingsregels te bekijken die in deze analytische view zijn aangemaakt klik je respectievelijk op de tegel Scopes, Waarden, Verdeelsleutels of Toewijzingsregels.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Scopes.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Waarden.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verdeelsleutels

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Toewijzingsregels.


Scope, waarde, verdeelsleutel of toewijzingsregel aanmaken

Om een scope, waarde, verdeelsleutel of toewijzingsregel aan te maken, klik je op de knop Aanmaken... en vervolgens op Scope, Waarde, Verdeelsleutel of Toewijzingsregel in het dropdownmenu. Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Scope aanmaken

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Waarde aanmaken

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verdeelsleutel aanmaken.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Toewijzingsregel aanmaken


Meer acties uitvoeren

Om één van de acties uit te voeren klik je op de knop Meer acties en vervolgens op de desbetreffende menuoptie in het dropdownmenu. In de volgende secties volgt een beschrijving van alle mogelijke uit te voeren acties:

 • Analytische view wijzigen
 • Analytische view blokkeren of afsluiten 
 • Dimensies beheren 
 • Transacties in bulk toewijzen 
 • Bulktransacties bekijken
 • Transacties exporteren
 • Transacties resetten 
 • Analytische view verwijderen.Analytische view wijzigen

Om een analytische view te wijzigen, klik je op de knop Meer acties en vervolgens op Wijzig analytische view in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Wijzig de desbetreffende gegevens en klik vervolgens op de knop Bewaren.


Alle transacties die voldoen aan de ingestelde invoer criteria (scopes) voor een gewijzigde periode van een view en vallen onder een bestaande toewijzingsregel zullen door Yuki automatisch worden toegewezen aan de desbetreffende waarde(n).Analytische view blokkeren of afsluiten (alleen beschikbaar voor gebruiker met rol 'BO controller')

Je hebt in Yuki de mogelijkheid om een analytische view tot een bepaalde datum te 'blokkeren' zodat er voor of op die datum door Yuki geen analytische transacties meer worden toegewezen. Het is echter nog steeds mogelijk om de al toegewezen transacties te wijzigen of nog toe te wijzen transacties toe te wijzen.


Wil je echter een analytische view afsluiten in Yuki zodat geen enkele gebruiker de al toegewezen transacties meer kan wijzigen en toe te wijzen transacties kan toewijzen, dan moet je de analytische view als het het ware 'afsluiten' voor een bepaalde datum. 


LET OP!

De afsluitdatum van de analytische view kan niet liggen na de blokkeerdatum van de analytische view.

De blokkeerdatum van de analytische view kan niet liggen na de blokkeerdatum van de administratie.

De afsluitdatum van de analytische view kan niet liggen na de afsluitdatum van de administratie.


Om de analytische view te blokkeren of af te sluiten, klik je op de knop Meer acties en vervolgens op Blokkeer of sluit analytische view af in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Voer de blokkeer- of afsluitdatum in en klik op de knop Bewaren.Dimensies beheren

Om de dimensies te beheren, klik je:

 • op de link Beheer dimensies in de blauwe banner
 • op de knop Meer acties en vervolgens op Beheer dimensies in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Dimensies beheren.Transacties in bulk toewijzen

Transacties kunnen indien nodig in bulk worden toegewezen:

 • na het aanmaken of wijzigen van een toewijzingsregel
 • na het aanmaken of wijzigen van een waarde
 • voor nog toe te wijzen transacties in het overzicht 'Toe te wijzen'.


LET OP!

Transacties worden door Yuki automatisch toegevoegd aan de analytische view en indien van toepassing toegewezen aan waarde(n):

 • direct na het aanmaken van een analytische view
 • na het wijzigen van de periode van een analytische view
 • na het aanmaken of wijzigen van een scope.


Transacties worden door Yuki automatisch verwijderd uit de analytische view:

 • na het wijzigen van de periode van een analytische view
 • na het verwijderen van een analytische view en daarmee de scope(s) van deze analytische view.


Om transacties in bulk toe te wijzen, klik je op de knop Meer acties en vervolgens op Wijs transacties in bulk toe in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Transacties in bulk toewijzen.Bulktransacties bekijken

Om bulktransacties te bekijken, klik je op de knop Meer acties en vervolgens op Bekijk bulktransacties in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Analytische transacties bekijken en/of toewijzen.Analytische transacties exporteren

Om analytische transacties te exporteren als CSV-bestand, klik je op de knop Meer acties en vervolgens op Exporteren transacties in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:


Het CSV-bestand 'yuki_Analytisch_transacties_[naam administratie]_[boekjaar}' wordt opgeslagen in de folder 'Downloads' op je computer.


Vink het selectievakje Beknopt overzicht aan om de analytische transacties gegroepeerd per maand, grootboekrekening, analytische dimensie, analytische waarde en bedrijf te exporteren.


Het CSV-bestand 'yuki_Analytisch_transacties_[naam administratie]_[boekjaar]_condensed' wordt opgeslagen in de folder 'Downloads' op je computer.Transacties resetten

Alle analytische transacties en analytische overzichten binnen een view kunnen worden gereset. Dit betekent dat alle transacties weer worden toegewezen aan de standaardwaarde 'Toe te wijzen'.

Om transacties te resetten, klik je op de knop Meer acties en vervolgens op Reset transacties in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:
Analytische view verwijderen

Om een analytische view te verwijderen, klik je op de knop Meer acties en vervolgens op Verwijder analytische view in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Typ de tekst 'VERWIJDER' en klik vervolgens op de knop Verwijderen om de analytische view definitief te verwijderen.


Alle transacties die voldoen aan de ingestelde invoer criteria (scopes) van de verwijderde view zullen door Yuki automatisch worden verwijderd.


LET OP!

De oorspronkelijke transacties die zijn verwerkt in de administratie(s) van het domein blijven beschikbaar in Yuki.


Overzichten bekijken

Analytische boekhouden maakt het o.a. mogelijk om de cijfers in een overzicht op te splitsen per waarde en/of dimensie (bijv. land, vestiging, afdeling, etc.).


LET OP!

De waarde 'Toe te wijzen' wordt getoond in de donutgrafieken en het overzicht 'Omzet en kosten' wanneer er nog analytische transacties moeten worden toegewezen aan waarden.


Donutgrafieken 'Omzet' en 'Kosten'

De analytische transacties die zijn toegewezen aan waarden worden getoond in een donutgrafiek Omzet en een donutgrafiek Kosten.Onder een donutgrafiek worden er maximaal zes waarden getoond waarvan de waarde met het hoogste percentage bovenaan staat. De overige waarden worden als het ware samengevoegd onder de naam 'Overig'.

Per waarde wordt onder de desbetreffende donutgrafiek het totaal aantal toegewezen transacties, het totaalbedrag van deze transacties en het percentage van deze transacties t.o.v. het totaalbedrag van alle waarden in de donutgrafiek getoond. 


Overzicht 'Omzet en kosten per waarde', 'Omzet en kosten waardenvergelijking' en 'Omzet en kosten per dimensie'

Klik op de knop Bekijk overzicht... en vervolgens op Omzet en kosten per waarde, Omzet en kosten waardenvergelijking of Omzet en kosten per dimensie in het dropdownmenu.


Het volgende scherm van het overzicht 'Omzet en kosten' wordt bijvoorbeeld geopend:Voor een uitgebreide beschrijving van de overzichten zie artikel Omzet en kosten per waarde (analytisch boekhouden), Omzet en kosten waardenvergelijking (analytisch boekhouden) of Omzet en kosten per dimensie (analytisch boekhouden).


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren