Verdeelsleutel aanmaken

Gewijzigd op Mon, 21 Mar 2022 om 11:42 AM

Een verdeelsleutel kan worden ingesteld als een output voor een toewijzingsregel. Binnen een verdeelsleutel moet je ten minste één gewicht definiëren die een transactie automatisch over meerdere waarden verdeelt.


Het gewicht van een verdeelsleutel bepaalt hoe de omzet en kosten van de transacties 'automatisch zullen worden verdeeld over de verschillende waarden op basis van een toewijzingsegel.


Verdeelsleutels in voorbeeld analytische view 'Omzet en kosten per afdeling': 

 • Verdeelsleutel Huisvestingskosten (evenredige verdeling):
  Gewicht:
  • Waarde Afdeling Verkoop, Aandeel 25
  • Waarde Afdeling Inkoop, Aandeel 25
  • Waarde Afdeling Administratie, Aandeel 25
  • Waarde Afdeling Support, Aandeel 25.

 • Verdeelsleutel Personeelskosten (op basis van aantal werknemers):
  Gewicht:
  • Waarde Afdeling Verkoop, Aandeel 6
  • Waarde Afdeling Inkoop, Aandeel 3
  • Waarde Afdeling Administratie, Aandeel 4
  • Waarde Afdeling Support, Aandeel 2.

 • Verdeelsleutel Telefoon- en internetkosten (groter aandeel van afdeling Verkoop en Support):
  Gewicht:
  • Waarde Afdeling Verkoop, Aandeel 35
  • Waarde Afdeling Inkoop, Aandeel 15
  • Waarde Afdeling Administratie, Aandeel 15
  • Waarde Afdeling Support, Aandeel 35.


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder', 'Portaal backoffice', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan één of meer verdeelsleutels aanmaken.


Om een analytische boekhouding op te zetten moeten de volgende stappen worden doorlopen:


Een verdeelsleutel kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden aangemaakt:

 • Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden. Selecteer in het nu geopende scherm het tabblad van de analytische view  waarvoor je een verdeelsleutel wilt aanmaken en klik op de knop Ga naar dashboard. Klik in het nu geopende scherm op de knop Aanmaken... en vervolgens op Verdeelsleutel in het dropdownmenu.
 • Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden. Selecteer in het nu geopende scherm het tabblad van de analytische view  waarvoor je een verdeelsleutel wilt aanmaken en klik op de knop Ga naar dashboard. Klik in het nu geopende scherm op de tegel Verdeelsleutels en vervolgens op de knop Nieuwe verdeelsleutel.


Het volgende scherm wordt geopend:Omschrijving

Voer hier een duidelijke omschrijving van de verdeelsleutel in.Definieer vervolgens het gewicht om de transactie(s) automatisch over meerdere waarden te verdelen.


Startdatum (verplicht)

Geef hier aan vanaf welke datum het gewicht van deze verdeelsleutel moet worden toegepast op de analytische transacties.


Waarde


Waarde

Selecteer de waarde waaraan de analytische transacties moeten worden toegewezen.


Aandeel

Voer hier in welk aandeel (in maximaal 9 cijfers) van de analytische transacties moet worden toegewezen aan de waarde.

Het is niet mogelijk om decimalen in te voeren.  


TIP!

Het aandeel kan worden aangegeven in percentages, in absolute aantallen (bijvoorbeeld het aantal werknemers), etc.Klik vervolgens op de knop + Nieuwe regel om de volgende waarde te selecteren en het bijbehorende aandeel in te voeren.Voorbeeld van gewicht van verdeelsleutel Personeelskosten (op basis van aantal werknemers per afdeling) Om de verdeelsleutel met het gewicht te bewaren, klik je tenslotte op de knop Aanmaken.Maak vervolgens indien nodig nog meerdere verdeelsleutels aan.


TIPS!

 • Klik op de tegel Verdeelsleutels in het Dashboard van de analytische view om alle verdeelsleutels te bekijken die zijn aangemaakt.


 • Om een nieuw gewicht aan te maken voor de verdeelsleutel klik je op de omschrijving van de desbetreffende verdeelsleutel en vervolgens op de knop Nieuw gewicht.

  Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Gewicht aanmaken.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren