Toewijzingsregel aanmaken

Gewijzigd op Mon, 03 Oct 2022 om 09:25 AM

Een toewijzingsregel zal automatisch transacties toewijzen aan de gewenste waarde of verdeelsleutel op basis van de door jou gedefinieerde invoer criteria.


Voorbeeld toewijzingsregels:

 • Invoer: Grootboekrekeningen 80000-80006
  Output: Waarde Afdeling Verkoop

 • Invoer: Grootboekcategorie Verkoopkosten
  Output: Waarde Afdeling Verkoop

 • Invoer: Grootboekcategorie Salarissen, sociale lasten en vergoedingen
  Output: Verdeelsleutel Personeelskosten

 • Invoer: Grootboekcategorie Kantoorkosten
  Output: Waarde Afdeling Administratie

 • Invoer: Grootboekcategorie Huisvestingskosten
  Output: Verdeelsleutel Huisvestingskosten

 • Invoer: Grootboekcategorie Kostprijs van de omzet
  Output: Waarde Afdeling Inkoop

 • Invoer: Grootboekrekening Vakliteratuur
  Output: Waarde Afdeling Support

 • Invoer: Grootboekrekening Telefoon- en internetkosten
  Output: Verdeelsleutel Telefoon- en internetkosten.


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder', 'Portaal backoffice', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan één of meer toewijzingsregels aanmaken.


Om een analytische boekhouding op te zetten moeten de volgende stappen worden doorlopen:


Een toewijzingsregel kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden aangemaakt:

 • Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden. Selecteer in het nu geopende scherm het tabblad van de analytische view  waarvoor je een toewijzingsregel wilt aanmaken en klik op de knop Ga naar dashboard. Klik in het nu geopende scherm op de knop Aanmaken... en vervolgens op Toewijzingsregel in het dropdownmenu.
 • Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden. Selecteer in het nu geopende scherm het tabblad van de analytische view  waarvoor je een verdeelsleutel wilt aanmaken en klik op de knop Ga naar dashboard. Klik in het nu geopende scherm op de tegel Toewijzingsregels en vervolgens op de knop Nieuwe toewijzingsregel.


Het volgende scherm wordt geopend:Administratie

Indien de analytische view is gemaakt voor alle administraties kun je hier desgewenst de administratie selecteren waarvoor de toewijzingsregel wordt aangemaakt.


Voer bij Invoer de gegevens in waaraan de transacties moeten voldoen en selecteer bij Output de waarde of verdeelsleutel waaraan de transacties vervolgens automatisch moeten worden toegewezen.


Invoer (ten minste één criterium)

Selecteer hier één of meer criteria waaraan de transacties moeten voldoen die moeten worden toegewezen aan een waarde of verdeelsleutel.


Geen

Er moet geen criterium op basis van grootboekrekeningen worden toegepast. 


Grootboekrekeningtype

Transacties die zijn geboekt op grootboekrekeningen van het volgende type:

 • Bezittingen
 • Schulden
 • Omzet
 • Kosten
 • Financiële baten en lasten
 • Belastingen.


Grootboekcategorie

Transacties die zijn geboekt op één van de categorieën uit het overzicht 'Omzet en kosten' of 'Bezittingen en schulden'.

Deze categorieën bevinden zich op het hoogste niveau in deze overzichten en worden in een grijze balk getoond.


LET OP!

Na de selectie van een categorie kan het criterium, indien gewenst, verder worden gespecificeerd door het selecteren van een subcategorie.


Grootboekrekening

Transacties die zijn geboekt op de aangegeven grootboekrekening.


Reeks grootboekrekeningen

Transacties die zijn geboekt op grootboekrekeningen die vallen binnen de aangegeven reeks.


Naam relatie

Transacties die zijn geboekt met de aangegeven relatie. 


Omschrijving transactieregel

Transacties die zijn geboekt waarvan de aangegeven omschrijving in de transactieregel aanwezig is.


Output


Waarde

Selecteer hier de waarde waaraan de transacties die aan de ingegeven invoer criteria voldoen moeten worden toegewezen.


Verdeelsleutel

Selecteer hier de verdeelsleutel waaraan de transacties die aan de ingegeven invoer criteria voldoen moeten worden toegewezen.Nadat je de gegevens van de toewijzingsregel hebt ingevoerd , klik je op de knop Bewaren.


Maak vervolgens indien nodig nog meerdere toewijzingsregels aan.


TIP!

Klik op de tegel Toewijzingsregels in het Dashboard van de analytische view om alle toewijzingsregels te bekijken die zijn aangemaakt.Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren