Analytische view aanmaken

Gewijzigd op Wed, 05 Jan 2022 om 10:55 AM

Een analytische view is in feite een plan dat je maakt om verschillende kosten en baten aan je view toe te wijzen en vervolgens te analyseren.


Voorbeeld analytische view: Omzet en kosten per afdeling


In één of meer scopes bepaal je vervolgens welke transacties voor de gekozen periode moeten worden geanalyseerd binnen je analytische view. Deze vormen als het ware de invoer van je analytische boekhouding.


Indien nodig kun je de transacties voor de gekozen periode van de analytische view automatisch in bulk laten toewijzen.


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder', 'Portaal backoffice', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan één of meer analytische views aanmaken.


Om een analytische boekhouding op te zetten moeten de volgende stappen worden doorlopen:


Vanuit dit scherm kan een gebruiker ook:

  • een scope aanmaken.

Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden.   

Klik in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe analytische view.


Het volgende scherm wordt geopend:Omschrijving (verplicht)

Voer hier een duidelijk omschrijving van je analytische view in.


Bedrijf (verplicht)

Geef hier aan of de analytische view moet worden aangemaakt voor alle administraties of een specifieke administratie.


Periode

Bepaal hier vanaf welke startdatum, en indien gewenst tot welke einddatum, transacties moeten worden toegewezen aan je analytische view.Na het invoeren van de verplichte velden Omschrijving en Startdatum wordt de knop Maak scope aan actief.


Scope aanmaken

Om een scope toe te voegen, klik je op de knop Maak scope aan.


Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Scope aanmaken.


Na het aanmaken van ten minste één scope wordt de knop Aanmaken actief. Klik op de de knop Aanmaken om de analytische view daadwerkelijk aan te maken. Het Dashboard van de analytische view wordt nu automatisch geopend.Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Dashboard van analytische view.


Alle transacties die voldoen aan de hierboven ingestelde invoer criteria (scopes) voor de gekozen periode van een view zullen door Yuki als nog toe te wijzen analytische transacties in het overzicht 'Transacties' terecht komen.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Analytische transacties bekijken en/of toewijzen.


LET OP!

Zodra er één of meer waarden en toewijzingsregels zijn aangemaakt kunnen de toe te wijzen transacties alsnog automatisch in bulk worden toegewezen aan de desbetreffende waarden door in het Dashboard van de analytische view te klikken op de knop Meer acties en vervolgens op Wijs transacties in bulk toe.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Transacties in bulk toewijzen.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren