In dit overzicht zie je alle verdeelsleutels die op dit moment zijn aangemaakt voor de geselecteerde analytische view.


Een verdeelsleutel kan worden ingesteld als een output voor een toewijzingsregel. Binnen een verdeelsleutel moet je ten minste één gewicht definiëren die de analytische transacties automatisch over meerdere waarden verdeelt.


Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder', 'Portaal backoffice', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant':

 • een verdeelsleutel aanmaken
 • een verdeelsleutel bekijken
 • een verdeelsleutel wijzigen
 • een verdeelsleutel verwijderen.


Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden

Selecteer in het nu geopende scherm het tabblad van de analytische view waarvan je de verdeelsleutel(s) wilt bekijken en klik op de knop Ga naar dashboard.

Klik vervolgens in het nu geopende scherm op de tegel Verdeelsleutels.


Het volgende scherm wordt geopend:De verdeelsleutels van de voorbeeld analytische view 'Omzet en kosten per afdeling' zijn hier al aangemaakt:

 • Verdeelsleutel Huisvestingskosten (evenredige verdeling):
  Gewicht:
  • Waarde Afdeling Verkoop, Aandeel 25
  • Waarde Afdeling Inkoop, Aandeel 25
  • Waarde Afdeling Administratie, Aandeel 25
  • Waarde Afdeling Support, Aandeel 25.

 • Verdeelsleutel Personeelskosten (op basis van aantal werknemers):
  Gewicht:
  • Waarde Afdeling Verkoop, Aandeel 6
  • Waarde Afdeling Inkoop, Aandeel 3
  • Waarde Afdeling Administratie, Aandeel 4
  • Waarde Afdeling Support, Aandeel 2.

 • Verdeelsleutel Telefoon- en internetkosten (groter aandeel van afdeling Verkoop en Support):
  Gewicht:
  • Waarde Afdeling Verkoop, Aandeel 35
  • Waarde Afdeling Inkoop, Aandeel 15
  • Waarde Afdeling Administratie, Aandeel 15
  • Waarde Afdeling Support, Aandeel 35.

Verdeelsleutel aanmaken

Om een nieuwe verdeelsleutel aan te maken, klik je op de knop Nieuwe verdeelsleutel.


Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verdeelsleutel aanmaken.


Verdeelsleutel bekijken

Om de gegevens van de verdeelsleutel te bekijken:

 • klik je op de omschrijving van de desbetreffende verdeelsleutel
 • beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende verdeelsleutel, klik je op de knop met de drie puntjes en vervolgens op Bekijken in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verdeelsleutel of gewicht wijzigen, kopiëren of verwijderen.


Verdeelsleutel wijzigen

Om de verdeelsleutel te wijzigen, beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende verdeelsleutel, klik je op de knop met de drie puntjes en vervolgens op Bewerken in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Wijzig de omschrijving van de verdeelsleutel en klik op de knop Bewaren.


Verdeelsleutel verwijderen

Om de verdeelsleutel te verwijderen, beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende verdeelsleutel, klik je op de knop met de drie puntjes en vervolgens op Verwijderen in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de knop Verwijderen om de verdeelsleutel daadwerkelijk uit de analytische view te verwijderen.