In dit overzicht zie je alle analytische views die op dit moment zijn aangemaakt in het domein. 


Een analytische view is in feite een plan dat je maakt om verschillende kosten en baten aan je view toe te wijzen en deze vervolgens te analyseren. Voorbeelden van een view zijn: afdeling, project, etc.


LET OP!

In een domein in Yuki kunnen er maximaal vijf analytische views worden aangemaakt. 

Elke analytische view wordt op een apart tabblad getoond.


Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Portaal backoffice':

 • een analytische view aanmaken
 • naar het dashboard van de analytische view gaan
 • de volgende overzichten bekijken:
  • Donutgrafieken 'Omzet' en 'Kosten'
  • Omzet en kosten per waarde (analytisch boekhouden)
  • Omzet en kosten waardenvergelijking (analytisch boekhouden)
  • Omzet en kosten per dimensie (analytisch boekhouden).  


Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden.  


Het volgende scherm wordt geopend:De voorbeeld analytische view 'Omzet en kosten per afdeling' is hier al aangemaakt.


LET OP!

Wanneer er transacties aanwezig zijn die aan de ingestelde invoer criteria (scopes) voldoen voor de gekozen periode  verschijnt er direct na het aanmaken van de analytische view een oranje banner in het scherm:Deze transacties zullen ook als nog toe te wijzen analytische transacties in het overzicht 'Transacties' terecht komen.


Analytische view aanmaken

Om een analytische view aan te maken, klik je op de knop Nieuwe analytische view.


Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Analytische view aanmaken.


Naar dashboard van analytische view gaan

Om naar het dashboard van de analytische view te gaan, klik je op de knop Ga naar dashboard.


Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Dashboard van analytische view.


Overzichten bekijken

Analytische boekhouden maakt het o.a. mogelijk om de cijfers in een overzicht op te splitsen per waarde en/of dimensie (bijv. land, vestiging, afdeling, etc.).


LET OP!

De waarde 'Toe te wijzen' wordt getoond in de donutgrafieken en het overzicht 'Omzet en kosten' wanneer er nog analytische transacties moeten worden toegewezen aan 


Donutgrafieken 'Omzet' en 'Kosten'

De analytische transacties die zijn toegewezen aan waarden worden getoond in een donutgrafiek Omzet en een donutgrafiek Kosten.Door je muis te bewegen over de donutgrafiek kun je bijvoorbeeld in het bovenstaande screenshot zien dat de waarde Afdeling Verkoop het percentage 39% heeft.


Onder een donutgrafiek worden er maximaal zes waarden getoond waarvan de waarde met het hoogste percentage bovenaan staat. De overige waarden worden als het ware samengevoegd onder de naam 'Overig'.

Per waarde wordt onder de desbetreffende donutgrafiek het totaal aantal toegewezen transacties, het totaalbedrag van deze transacties en het percentage van deze transacties t.o.v. het totaalbedrag van alle waarden in de donutgrafiek getoond. 


Overzicht Omzet en kosten per waarde

Klik op de knop Bekijk overzicht... en vervolgens op Omzet en kosten per maand in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Omzet en kosten per waarde (analytisch boekhouden).


Overzicht Omzet en kosten waardenvergelijking

Klik op de knop Bekijk overzicht... en vervolgens op Omzet en kosten waardenvergelijking in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Omzet en kosten waardenvergelijking (analytisch boekhouden).


Overzicht Omzet en kosten per dimensie

Klik op de knop Bekijk overzicht... en vervolgens op Omzet en kosten per dimensie in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Omzet en kosten per dimensie (analytisch boekhouden).