Nadat de details van het contract, de factuurgegevens (factuurinformatie) en de factuurregels zijn ingevoerd kan een contract worden afgehandeld.

Zodra de factuurdatum van de eerstvolgende factuur wordt bereikt (zie de getoonde tijdlijn) zal de periodieke factuur automatisch door Yuki worden klaargezet en desgewenst handmatig of indien ingesteld automatisch worden verstuurd.


Zolang er echter door Yuki nog geen verkoopfactuur is klaargezet kan de eerste factuur van een reeks periodieke facturen ook onmiddellijk worden gegenereerd.


LET OP!

Het is mogelijk om op de startdatum van het contract deze eerste factuur onmiddellijk te genereren.


Die eerste factuur kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki onmiddellijk worden gegenereerd:

  • Maak een nieuw contract aan, voer de gegevens van het contract in en selecteer vervolgens onderin het scherm de optie Genereer eerste factuur onmiddellijk voordat je op de knop AFHANDELEN klikt.


  • Open een gepland of een actief contract en klik onderin het nu geopende scherm op de knop GENEREER FACTUUR


Het volgende scherm wordt geopend:Je hebt in dit scherm de mogelijkheid om de factuur te bewaren als een conceptfactuur, als een klaar om te versturen factuur of de factuur direct te verwerken (en versturen). 


Factuur als te verzenden factuur of conceptfactuur bewaren

Na het bewaren van de gegenereerde factuur als een te verzenden factuur of een conceptfactuur wordt deze onderin het geplande of actieve contract in een overzicht getoond van aangemaakte facturen:In de kolom 'Match status' wordt weergegeven dat de factuur nog niet is verstuurd.


De te verzenden factuur vind je terug in de direct geopende werklijst 'Te verzenden facturen'. De conceptfactuur vind je terug in de direct geopende werklijst 'Conceptfacturen'.


LET OP!

Wanneer de conceptfactuur of de te verzenden factuur respectievelijk vanuit de werklijst 'Conceptfacturen' of de werklijst 'Te verzenden facturen' wordt verwijderd zal de aangemaakte factuur ook uit het contract worden verwijderd.


Voor een uitgebreide beschrijving van het bewaren van de factuur als een conceptfactuur of een klaar om te versturen factuur zie artikel Factuur als conceptfactuur bewaren of Factuur klaarzetten voor verzending.


Factuur direct verwerken (en versturen)

Na het verwerken (en versturen) van de gegenereerde factuur wordt deze onderin het geplande of actieve contract in een overzicht getoond van aangemaakte facturen:In de kolom 'Match status' wordt weergegeven dat de factuur nog onbetaald is.


De verzonden factuur wordt direct geopend. Je vindt de verzonden factuur terug in het overzicht 'Openstaande facturen'.


Voor een uitgebreide beschrijving van het klaarzetten en versturen van een verkoopfactuur zie artikelen: