In het Yuki accountant portaal zijn er van het overzicht 'Backoffice werkzaamheid' een tweetal weergaven beschikbaar aangaande de werkzaamheid van de gebruikers (backoffice medewerkers) in de domeinen van het portaal:

  • Werkzaamheid per domein
  • Werkzaamheid per gebruiker.


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan dit overzicht bekijken.


Een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice' heeft geen toegang tot het overzicht 'Backoffice werkzaamheid'.


Er worden statistieken bijgehouden van bijvoorbeeld hoeveel tijd een medewerker gemiddeld per maand of per dag besteedt aan het verwerken van documenten en banktransacties. 


In het accountant portaal klik je op Beheer en vervolgens op Overzichten

In het nu geopende scherm klik je op Backoffice werkzaamheid om een overzicht te bekijken van de werkzaamheden van de gebruikers in de domeinen van het portaal.


Het volgende scherm wordt altijd in de weergave Werkzaamheid per domein geopend:Je ziet per domein de totale tijd in minuten die is besteed aan de handmatige verwerking van de transacties.


Om alle werkzaamheden van de gebruikers in een specifiek domein te bekijken klik je op het aantal minuten in de kolom Minuten van het desbetreffende domein. Het overzicht 'Werkzaamheid in specifiek domein' wordt geopend.


Voor een uitgebreide beschrijving van dit overzicht zie artikel Overzicht 'Werkzaamheid in specifiek domein'.


Weergaven

Je kunt in dit scherm ook aangeven dat de weergave Werkzaamheid per gebruiker moet worden getoond:Je ziet per gebruiker de totale tijd in minuten die is besteed aan de handmatige verwerking van de transacties.


Om alle werkzaamheden van een specifieke gebruiker te bekijken klik je op het aantal minuten in de kolom Minuten van de desbetreffende gebruiker. Het overzicht 'Werkzaamheid van specifieke gebruiker' wordt geopend. 


Voor een uitgebreide beschrijving van dit overzicht zie artikel Overzicht 'Werkzaamheid van specifieke gebruiker'.


TIP!

De kolommen Automatische transacties (Autom. trans.) en Automatische transacties percentage (Autom. trans. %) kunnen in beide weergaven aan de standaard getoonde gegevens worden toegevoegd.


Filters

In beide weergaven kun je de getoonde gegevens filteren op Status van het domein: 

  • Actief/Opstart
  • Actief
  • Proef
  • Opstart
  • Inactief
  • Gearchiveerd.


LET OP!

In dit overzicht wordt als periode standaard het afgelopen jaar getoond in de beide weergaven. Je kunt echter een andere periode selecteren óf gebruik maken van een aangepast filter waarmee je zelf een periode kunt instellen of de werkzaamheid van de afgelopen 2, 7, 10 of 20 dagen kunt bekijken.