In het Yuki accountant portaal zijn er van het overzicht 'Aangeleverd' een aantal weergaven beschikbaar aangaande de aanlevering van documenten en vragen door de klanten van het kantoor:

  • Per uur van de dag
  • Per weekdag
  • Per dag van de maand
  • Per uur over de hele week.


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan dit overzicht bekijken.


Een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice' heeft geen toegang tot het overzicht 'Aangeleverd'.


Er worden statistieken bijgehouden van de aantallen documenten die door de klanten per weekdag, werkdag etc. in het portaal werden aangeleverd.


Daarnaast kan hier ook worden bekeken hoeveel vragen er op welk tijdstip zijn gesteld en hoeveel documenten er op een bepaald tijdstip in de IDR wachtrij stonden.


De automatische documentverwerking in Yuki gebeurt in het proces wat Intelligent Document Recognition (IDR) wordt genoemd. Voordat documenten in Yuki door de IDR worden afgehandeld, worden de gescande documenten, PDF bestanden, Office documenten, bank- en/of transactiebestanden en UBL/XML facturen in een zogenaamde IDR wachtrij geplaatst.


TIP!

De gegevens in de verschillende weergaven kunnen worden gebruikt om vast te stellen wanneer binnen het kantoor de piekmomenten liggen.  


In het accountant portaal klik je op Beheer en vervolgens op Overzichten

In het nu geopende scherm klik je op Aangeleverd om een overzicht te bekijken van o.a. het aantal aangeleverde documenten in het (sub)portaal.


Het volgende scherm wordt altijd in de weergave Per uur van de dag geopend:Weergaven

Je kunt in dit scherm ook aangeven dat één van de andere weergaven moet worden getoond:


  • Per weekdag


  • Per dag van de maand


  • Per uur over de hele week


Door met je muis te bewegen boven een bepaald uur, dag of tijdstip in een weergave kun je bijvoorbeeld in de weergave Per dag van de maand zien dat er op 27 januari van dit jaar in totaal 3496 documenten zijn aangeleverd.


Filters

In alle weergaven kun je de getoonde gegevens filteren op Aanlevertype

  • Documenten
  • Vragen
  • IDR wachtrij.