Software release


 • Gebruikersrollen log


Een gebruiker met de rol 'Directie' kan in het domein een log bekijken over welke gebruiker op welk tijdstip een nieuwe gebruiker heeft aangemaakt met één of meer rollen, een bestaande gebruiker heeft verwijderd of bij een bestaande gebruiker een rol heeft toegekend of verwijderd.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Gebruikersrollen log.


 • Purchase webservice


Met deze webservice kun je op basis van een aangeleverd XML-bestand inkoopfacturen vanuit een ERP-systeem via een API-koppeling importeren in een administratie in Yuki. 


Om gebruik te kunnen maken van de Purchase webservice moet per e-mail een formeel verzoek worden verstuurd naar support@yuki.nl


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Purchase webservice.


 • Cash Handel koppeling met Yuki


Het programma CASH Handel wordt gebruikt voor het voeren van de handelsadministratie die o.a. bestaat uit de inkooporderadministratie, verkooporderadministratie en voorraadbeheer.
De CASHWeb koppeling met Yuki zorgt ervoor dat inkooporders, verkooporders (alleen gereedstaande regels) en voorraadmutaties vanuit CASH Handel naar de financiële administratie in Yuki worden doorgestuurd. Deze financiële mutaties worden vervolgens door Yuki op de achtergrond verwerkt en afgehandeld.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel CASHWeb koppeling met Yuki.


 • Betaalwijzen instellen


Voor de betaling van je verkoopfacturen kunnen er eigen betaalmethoden worden aangemaakt. Deze betaalmethoden zijn te gebruiken voor:

 • verkoopfacturen die zijn geupload en worden verwerkt door de backoffice
 • verkoopfacturen die in de Verkoop functionaliteit van Yuki zijn aangemaakt
 • verkoopfacturen die op basis van een aangeleverd XML-bericht door de Sales webservice zijn aangemaakt.


Verkoopfacturen die zijn geboekt met een online betaalmethode zoals bijv. PayPal, AfterPay, Klarna, etc. komen niet in de openstaande debiteuren terecht maar worden direct geboekt op de automatisch door Yuki aangemaakte bijbehorende tussenrekening PayPal, AfterPay, Klarna, etc.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Betaalwijzen instellen.


 • Outstanding24 koppeling met Yuki


Werk je met veel verkoopfacturen en is een efficiënt debiteurenbeheer noodzakelijk dan biedt Outstanding24 een soort CRM-systeem met opties zoals belacties, mailingen, betalingsregelingen inclusief automatische herinneringen, aanmaningen, incasso en deurwaarder waarvoor automatisch een dossier wordt aangemaakt.


Via de koppeling worden je verkoopfacturen automatisch ingelezen in Outstanding24. Na het verstrijken van de betalingstermijn start de workflow met betalingsherinneringen per e-mail of brief.


Voor meer informatie over de koppeling met Outstanding24 zie https://www.yuki.nl/nl/koppeling/outstanding24/.


 • Gedupliceerde grootboekrekening (dynamische grootboekrekening) vertalen


Een extra grootboekrekening die je zelf hebt aangemaakt in het rekeningschema kan nu worden vertaald naar het Engels of het Frans.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Rekeningschema (grootboekrekeningen) instellen.


 • Pagina 'Mijn profiel' is vernieuwd


Op de vernieuwde pagina 'Mijn profiel' vind je de volgende gegevens van je profiel: foto toevoegen, je gebruikersnaam, je ingestelde taal en communicatie-instellingen, je e-mailadres, wachtwoord wijzigen, tweefactorauthenticatie aan- of uitzetten en de algemene voorwaarden.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Mijn profiel.


Opgeloste bugs


 • 27818 when no amount is recognized Yuki will not take the correct deductability %
  Deductible percentage of the GLAccount is now updated correctly when the amount was in first instance not recognised.
 • 115671 Make KvK magnifying glass work again in the BOEntry
  Fixed FD 115671: magnifying glass in the BOEntry screen for the CoC field works as it should.if the CoC number is filled in the user will be linked to the KvK page of that CoC number
  if the CoC number is not filled in the user will go to a KvK search page based on the name and the town of the contact
  if no contact has been recognised on an invoice than there will be no magnifying glass
 • 113030 Rabobank "double" account cannot get deleted even when all transactions were deleted 
  Deleted undeletable double Rabobank bank accounts in the database in multiple domains.

 • 118144 Improve Rabobank API error message "Failed fetching Rabobank accounts. Status code: NotFound".
  When Yuki isn't able to connect to the Rabobank service correctly for retrieving transactions, more useful user informative messages are being displayed.

 • 121302 Tickbox VAT included/ excluded is not working correctly
  Create new Sales invoice - When no invoice lines have yet been entered, switching from the default pricelist excluding VAT to a different pricelist including VAT would result in showing incorrect prices when selecting a sales item, as the VAT was calculated twice. This issue has now been resolved.

 • 124115 users cannot upgrade because of error during payment
  In the Bundle store, when a user tried to upgrade a bundle for the first time using SEPA Mandate (so no bank details were stored yet), an error could occur and the upgrade would be blocked. This issue has now been resolved.

 • 92154  structured payment ID in the mail to send invoice doesn't have separators 
  Also on the email, the structured payment ID is now visible in the correct format.

 • 118479 No default pricelist set - NullReferenceException when create new invoice
  Because in rare case an administration doesn't have a default pricelist selected, Yuki will take the oldest pricelist as default when creating an invoice.

 • 127227 Cancelling a contract is not possible anymore
  Accountants couldn't cancel a contract on portal level anymore.