Alle transacties die in de administraties van een domein in Yuki zijn verwerkt kunnen op basis van een zogenaamd bulkverzoek automatisch worden toegewezen aan de waarden die binnen de analytische view van een analytische boekhouding zijn aangemaakt. 


Transacties worden door Yuki automatisch toegevoegd aan de analytische view en indien van toepassing toegewezen aan waarde(n):

 • direct na het aanmaken van een analytische view
 • na het wijzigen van de periode van een analytische view
 • na het aanmaken of wijzigen van een scope.


Transacties worden door Yuki automatisch verwijderd uit de analytische view:

 • na het wijzigen van de periode van een analytische view
 • na het verwijderen van een analytische view en daarmee de scope(s) van deze analytische view.


Een bulkverzoek kan indien nodig handmatig worden aangemaakt:

 • na het aanmaken of wijzigen van een toewijzingsregel
 • na het aanmaken of wijzigen van een waarde
 • voor nog toe te wijzen transacties in het overzicht 'Toe te wijzen'. 


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder', 'Portaal backoffice', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan transacties automatisch in bulk toewijzen.


Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden

Selecteer in het nu geopende scherm het tabblad van de analytische view waarvan je de analytische transacties in bulk wilt toewijzen en klik op de knop Ga naar dashboard.

Klik in het nu geopende scherm op de knop Meer acties en vervolgens op Wijs transacties in bulk toe in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Administratie

Indien de analytische view is aangemaakt voor alle administraties kun je hier desgewenst de administratie selecteren waarvoor de transacties automatisch in bulk moeten worden toegewezen.


Periode (verplicht)

Bepaal hier vanaf welke startdatum en tot welke einddatum transacties moeten worden toegewezen aan je analytische view.


Toewijzingsmodus (verplicht):

 • Alleen 'toe te wijzen' transacties
  Alleen de transacties die voor de gekozen periode binnen de aangegeven scope(s) van de analytische view vallen maar op dat moment niet voldoen aan de invoer criteria van een toewijzingsregel en dus nog moeten worden toegewezen aan een waarde.
 • Alle transacties behalve de handmatig toegewezen
  Alle transacties die voor de gekozen periode binnen de aangegeven scope(s) van de analytische view vallen en voldoen aan de invoer criteria van een toewijzingsregel behalve de transacties die al door jezelf handmatig zijn toegewezen aan een waarde.
 • Alle transacties
  Alle transacties die voor de gekozen periode binnen de aangegeven scope(s) van de analytische view vallen en voldoen aan de invoer criteria van een toewijzingsregel.

  LET OP!
  Alle transacties die handmatig door jezelf zijn toegewezen aan een waarde worden hierdoor overschreven.