In dit overzicht zie je alle bulkverzoeken die op dit moment zijn aangemaakt voor de analytische view.


Een bulkverzoek bevat alle transacties die voor een gekozen periode binnen de aangegeven scope(s) van een analytische view vallen. 


Alle transacties die op het moment van het aanmaken van het bulkverzoek echter niet voldoen aan de invoer criteria van een toewijzingsregel komen als nog toe te wijzen transacties in het overzicht 'Toe te wijzen' terecht.


Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder', 'Portaal backoffice', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant':

 • de transacties in bulk toewijzen
 • de transacties in een bulkverzoek bekijken
 • een transactie handmatig toewijzen
 • een transactie bekijken.


Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden.

Selecteer in het nu geopende scherm het tabblad van de analytische view waarvan je de transacties wilt bekijken en/of toewijzen en klik op de knop Ga naar dashboard.

Klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Meer acties en vervolgens op Bekijk bulktransacties in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt altijd in de weergave Bulkverzoeken geopend:Weergaven

Je kunt in dit scherm ook aangeven dat de weergave Toe te wijzen moet worden getoond:Filters

In de weergave 'Bulkverzoeken' kun je de getoonde gegevens filteren op Status

 • Wachtrij
 • In behandeling
 • Succesvol
 • Mislukt.

Transacties in bulk toewijzen

Transacties kunnen automatisch op basis van een bulkverzoek worden toegewezen:

 • na het wijzigen van een analytische view
 • na het aanmaken of wijzigen van een scope
 • na het aanmaken of wijzigen van een toewijzingsregel
 • na het aanmaken of wijzigen van een waarde
 • voor nog toe te wijzen transacties in het overzicht 'Toe te wijzen'.


LET OP!

Tijdens het aanmaken van een analytische view komen alle verwerkte transacties die voor de gekozen periode binnen de aangegeven scope(s) vallen als nog toe te wijzen transacties in het overzicht 'Toe te wijzen' terecht omdat er op dat moment nog geen toewijzingsregels zijn aangemaakt.


Om transacties in bulk toe te wijzen, klik je op de knop Wijs transacties in bulk toe.


Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Transacties in bulk toewijzen.


Transacties in bulkverzoek bekijken

Beweeg met je muis boven de regel van het desbetreffende bulkverzoek, klik op de knop met de drie puntjes en vervolgens op Bekijk transacties.Het volgende scherm wordt geopend:Om een transactie op documentniveau te bekijken klik je op het onderwerp van de desbetreffende transactie of beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende transactie, klik je op de knop met de drie puntjes en vervolgens op Bekijk transactie.


Transactie handmatig toewijzen

Open de weergave Toe te wijzen, beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende transactie en klik vervolgens op de knop Toewijzen.LET OP!

De knop Toewijzen is grijs wanneer de datum van de toe te wijzen analytische transactie voor of op de blokkeer- of afsluitdatum van een administratie valt. Daarnaast verschijnt er een melding in het scherm.


Het volgende scherm wordt geopend:Geef aan of je de transactie aan een waarde of een verdeelsleutel wilt toewijzen.


Selecteer vervolgens de waarde of de verdeelsleutel waaraan de transactie moet worden toegewezen en klik vervolgens op de knop Toewijzen.


Om het analytisch bedrag van de transactie desgewenst over meerdere waarden te verdelen, klik je op de knop Voeg analytische waarde toe. Selecteer de waarden waarover het bedrag moet worden verdeeld en wijzig de bedragen.


Je kunt klikken op de knop Toewijzen zodra het totaal van de bedragen die zijn toegewezen aan de verschillende waarden overeenkomt met het totaalbedrag van de transactie. 


Transactie bekijken

Open de weergave Toe te wijzen, beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende transactie, klik op de knop met de drie puntjes en vervolgens op menuoptie Bekijk transactie in het dropdownmenu. 

 

Het volgende scherm wordt geopend: