Na het aanmaken van de administratie in het andere domein in je eigen portaal heb je drie mogelijkheden om de gegevens van de desbetreffende administratie over te zetten:

 • Je downloadt alle documenten (inclusief bankbestanden) van alle jaren en boekt ze opnieuw in de nieuwe administratie in het andere domein.

  Voor een uitgebreide beschrijving hiervan zie artikel Documenten exporteren uit het archief.

 • Je downloadt de transacties vanaf het startjaar tot en met vorig jaar in de vorm van een XAF bestand en gebruikt dit bestand voor een historisch import in de nieuwe administratie in het andere domein.
  Hierna moeten de documenten van het huidige jaar worden gedownload en vervolgens opnieuw worden geboekt.

  Voor een uitgebreide beschrijving hiervan zie artikel Financiële transacties exporteren, Historische cijfers importeren en Documenten exporteren uit het archief.

 • Je downloadt de transacties van het huidige jaar in de vorm van een XAF bestand en gebruikt dit bestand voor een tussentijdse import van het huidige jaar in de nieuwe administratie in het andere domein.

  Voor een uitgebreide beschrijving hiervan zie artikel Financiële transacties exporteren en Tussentijdse cijfers importeren.


TIP

Het is ook mogelijk om de tussentijdse en de historische cijfers gecombineerd te importeren in de nieuwe administratie in het andere domein.

Bij dit type import moet de startdatum van de administratie worden ingesteld op het 'jongste' jaar. Wil je bijvoorbeeld de cijfers importeren van 2019, 2020 en 2021 dan stel je de startdatum in op 2019.


Voor een uitgebreide beschrijving hiervan zie artikel Historische cijfers importeren of Tussentijdse cijfers importeren.