Voor veel Yuki gebruikers zal een domein hetzelfde zijn als de online administratie van zijn/haar bedrijf. Binnen een domein kunnen echter diverse administraties worden gevoerd. Dit heeft de volgende gevolgen:

  • binnen één domein worden alle adressen gedeeld, gescheiden domeinen hebben niets met elkaar te maken
  • binnen één domein wordt de rekening Courant automatisch tussen de onderlinge administraties afgehandeld, onderlinge facturen moeten zowel als verkoop en als inkoop worden geüpload).
  • binnen één domein kunnen de rechten gedeeltelijk naar administratie worden gescheiden
  • binnen één domein kan slechts één landspecifieke wetgeving worden gevoerd
  • splitsen van een domein is achteraf lastig. 


Een (Yuki-)domein is een beveiligd (oa via HTTPS) privégebied op het internet voor de Yuki klant. Een domein is net als een commerciële website benaderbaar via een uniek internetadres (bijv. www.yuki.nl). Feitelijk is een domeinnaam een uniek internetadres. Alle Yuki klant domeinen zijn als volgt opgebouwd:


https://{bedrijfsnaam}.yukiworks.nl


Zoals je ziet, wordt voor het domein vaak de bedrijfsnaam gebruikt zonder spaties.


Binnen Yuki heeft elke klant een eigen domein of soms zelf meer dan één domein. Binnen een domein vallen één of meer administraties en kunnen gebruikers worden aangemaakt die geheel of gedeeltelijk toegang tot dit domein hebben. Het domein wordt ook gebruikt om instellingen en rechten vast te leggen.