In een compact domein of een domein met de minimale versie van Yuki (Minimal) kan alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein financiële transacties exporteren.


In een domein met de bundel Small, Medium, Large of Unlimited kan behalve een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein ook een gebruiker met de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' financiële transacties exporteren.


In Yuki kun je financiële transacties eenvoudig exporteren. Voor verschillende doeleinden worden verschillende exportformaten ondersteund:


Voor de (externe) accountant zijn ook de volgende exportformaten mogelijk:

 • ASCII (CLAIR 1.0): Dit ASCII Auditfile Financieel is een ADF-bestand.
 • Audition: Dit TXT-bestand is alleen bedoeld voor export naar het fiscale aangiftepakket Unit4.
 • XML (CLAIR 2.0): Dit XML Auditfile Financieel 1.0 is een XAF-bestand voor import in rapportgeneratoren zoals CaseWare (voorbeeld CaseWare (XML-AUDIT 2.0)). Dit formaat wordt ook gebruikt door de Belastingdienst.
 • Nextens: Dit XML-bestand is bedoeld voor export VPB en IB naar het fiscale aangiftepakket Nextens.
 • XAF 3.2 (RGS versie 2.0 of 3.0): Dit XML Auditfile Financieel 3.2 is een XAF-bestand waarmee de toepassingen die de Auditfile biedt, bijvoorbeeld het uitwisselen van stam- en transactiegegevens tussen verschillende pakketten zoals die worden gebruikt in de accountantspraktijk, optimaal worden benut. Door het opnemen van import- en exportmogelijkheden in de softwarepakketten kunnen gegevens van het ene naar het andere softwarepakket worden overgebracht.
 • AFAS (VPB): Dit CSV-bestand is alleen bedoeld voor export VPB naar het fiscale aangiftepakket AFAS. 
 • AFAS (IB): Dit CSV-bestand is alleen bedoeld voor export IB naar het fiscale aangiftepakket AFAS.
 • Fiscaal gemak: Dit XML-bestand is bedoeld voor export VPB en IB naar het aangiftepakket FiscaalGemak. Klik op deze link voor meer informatie over FiscaalGemak.
 • RGS Brugstaat (IB en VPB): Gestandariseerd XML-bestand om export van IB en VPB op basis van RGS naar fiscale aangiftepakketten mogelijk te maken. 


RGS (Referentie GrootboekSchema) is het grootboekrekeningschema dat is gebaseerd op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. Door deze gestandaardiseerde codering is het mogelijk om eenvoudiger gegevens uit te wisselen tussen verschillende partijen waaronder de Belastingdienst, het CBS (vragenlijst Jaar-productiestatistiek) en rapportage pakketten. 


Klik op deze link voor actuele informatie over RGS en de RGS Brugstaat.


Bij het exporteren worden de master codes vanuit Yuki gekoppeld ('gemapped') aan een aantal codes in Nextens, FiscaalGemak, AFAS (VPB), AFAS (IB), RGS 2.0 of RGS 3.0.


Voor een overzicht van deze export mapping zie PDF-bestand Yuki export mapping v2.0.


Hoe werkt het?

Financiële transacties kunnen vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden geëxporteerd:

 • Klik in de navigatiebalk op het icoon Backoffice en vervolgens in het nu geopende scherm op Exporteren
 • Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en klik vervolgens in op Exporteren.


Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer het gewenste export formaat, de juiste administratie en het boekjaar.


Ieder export formaat heeft zijn eigen instelbare parameters:

 • Wil je alle rekeningen exporteren, laat de velden 'Vanaf' en 'Tot' dan leeg.
 • Wil je één rekening exporteren, vul dan enkel het veld 'Vanaf' in. 
 • Als je voor balansrekeningen niet het beginsaldo van het gekozen boekjaar wilt meenemen, verwijder dan het vinkje in het veld 'Beginsaldo'. 


TIP!

De kolom 'Project' wordt ook meegenomen in de export wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.