Loonjournaalpost aanleveren

Gewijzigd op Mon, 27 Mar 2023 om 01:58 PM

De loonjournaalpost is een memoriaalboeking waarin periodiek wordt verantwoord hoeveel aan lonen en salarissen is uitgekeerd aan de werknemers en welke reserveringen er werden gemaakt voor de afdrachten van premies en sociale lasten. Onderstaande voorbeeld van een loonjournaalpost geeft een indruk van een gebruikelijke loonjournaalpost. In de praktijk kunnen ook andere rekeningen in de journaalpost voorkomen. 


Voorbeeld loonjournaalpost


GrootboekrekeningOmschrijvingDebetCredit
40000 Lonen en salarissenLoonjournaal oktober 2009: Bruto loon5.200,00 
40950 VakantiegeldLoonjournaal oktober 2009: Vakantiegeld490,88 
40100 Premies en sociale lastenLoonjournaal oktober 2009: ZVW bijdrage werkgever187,39 
40100 Premies en sociale lastenLoonjournaal oktober 2009: Sociale lasten werkgever400,95 
40200 ReiskostenvergoedingLoonjournaal oktober 2009: 4040070 
17100 LoonheffingenLoonjournaal oktober 2009: Ingehouden loonbelasting 1.888,62
17100 LoonheffingenLoonjournaal oktober 2009: Sociale lasten werknemersdeel 88,33
17100 LoonheffingenLoonjournaal oktober 2009: Sociale lasten werkgeversdeel 400,95
17100 LoonheffingenLoonjournaal oktober 2009: Ingehouden ZVW premie 187,39
17500 Reservering vakantiegeld en vakantiedagenLoonjournaal oktober 2009: Reservering vakantiegeld 490,88
17000Te betalen netto lonen en salarissenLoonjournaal oktober 2009 3.323,05


Kosten werkgeverAf te dragenReserveringenTe betalen

Loonjournaalpost aanleveren

Een loonjournaalpost kan op drie manieren worden aangeleverd aan Yuki:

 • Scannen, uploaden of mailen van de 'papieren' loonjournaalpost
 • Aanleveren van de loonjournaalpost in elektronisch formaat (meestal CSV-formaat)
 • Automatisch door de Yuki koppeling met Loket of Nmbrs® te activeren.


Scannen, uploaden of mailen van de 'papieren' loonjournaalpost

De accountant of het salarisverwerkingsbureau stuurt meestal aan het einde van de maand op papier een loonjournaalpost en betaallijst. Dit document kan ook direct naar het e-mailadres van de administratie in Yuki worden gemaild. Scans van papieren loonjournaalposten worden door de Backoffice handmatig verwerkt en zijn daarom relatief tijdrovend. 


Aanleveren van de loonjournaalpost in elektronisch formaat
Yuki kan ook loonjournaalposten in elektronisch formaat (meestal CSV-formaat) importeren (memoriaalboeking importeren). Je krijgt dan van het  salarisverwerkingsbureau een klein bestand per e-mail toegestuurd. Upload dat bestand naar Yuki of stuur het door naar het e-mailadres van de administratie en de loonjournaalpost wordt dan automatisch verwerkt. Voorwaarde daarbij is dat het bestand een bepaalde indeling moet hebben zodat Yuki het kan herkennen als een journaalposten bestand.


In de bijlage kun je een lay-out van de import van een memoriaal vinden (Excel).


In het bestand moeten de rekeningen van Yuki worden gebruikt. Voor een loonjournaalpost zijn de volgende rekeningen beschikbaar:

 • 40000 Lonen en salarissen
 • 40050 Bonussen en winstdeling
 • 40075 Bijdrage spaarloon
 • 40100 Premies en sociale lasten
 • 40110 Ziekengeld verzekering
 • 40125 Eindheffing loonheffing
 • 40150 Kosten pensioen
 • 40200 Reiskostenvergoedingen
 • 40400 Onkostenvergoedingen
 • 04950 Vakantiegeld
 • 04960 Vakantiedagen
 • 17000 Te betalen netto lonen en salarissen
 • 17010 Te betalen pensioenen
 • 17110 Belastingschulden LB
 • 17200 Te betalen pensioenpremies
 • 17100 Loonheffing
 • 17105 Ingehouden loonheffing
 • 17310 Afdracht premies en sociale lasten werkg. deel
 • 17500 Reservering voor vakantiegel
 • 17501Reservering voor vakantiedagen.


Voor een uitgebreide beschrijving van het importeren van een memoriaal zie artikel Memoriaal/financiële transacties importeren.


Automatisch aanlevering door Yuki koppeling met Loket of Nmbrs®

Loonjournaalposten kunnen ook worden aangeleverd door een koppeling te maken met Loket of Nmbrs®. De aanlevering zal dan geheel automatisch geschieden. 


Voor een uitgebreide beschrijving van het instellen van de Loket koppeling zie artikel REST API Loket koppeling instellen.


Voor een uitgebreide beschrijving van het instellen van de Nmbrs® koppeling zie artikel Nmbrs® koppeling met Yuki.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren