Nmbrs® koppeling met Yuki

Gewijzigd op Mon, 27 Mar 2023 om 02:30 PM

Nmbrs® is geïntegreerd met Yuki. Door de koppeling met Nmbrs® is het mogelijk de salarisstroken, loonjournaalposten en , loonaangiften uit Nmbrs® te halen en deze automatisch in Yuki te plaatsen.


LET OP!

  • De domeinnaam in Yuki moet overeenkomen met de debiteurnaam in Nmbrs®.
  • De administratienaam in Yuki moet overeenkomen met de bedrijfsnaam in Nmbrs® 
  • De relatiecode in Yuki moet overeenkomen met de bedrijfscode in Nmbrs®.
  • Het personeelsnummer in Yuki moet overeenkomen met het desbetreffende personeelsnummer in Nmbrs®.


Het is mogelijk om loonjournaalposten en salarisstroken van een 13e maand vanuit Nmbrs® te importeren terwijl in Yuki de verloning is ingesteld als een regulier kalenderjaar (12 maanden). De desbetreffende salarisstroken en loonjournaalposten worden geboekt op de laatste dag van het jaar (31 december).


Via de Nmbrs® koppeling kunnen alleen salarisdocumenten voor de huidige maand automatisch worden opgehaald. Dit betekent dat wanneer in Nmbrs® de loonrun van januari in februari wordt gedraaid deze niet door Yuki automatisch opgehaald kunnen worden. De salarisdocumenten van de beschikbare loonrun in Yuki dienen in dat geval handmatig geïmporteerd te worden.


LET OP!

Bij het ophalen van de salarisstroken vanuit Nmbrs® verschijnt de volgende foutmelding wanneer er in Nmbrs een werknemer aanwezig is die nog niet in Yuki is aangemaakt: 


Het importeren van de salarisstrook is mislukt. Administratie: "bedrijfsnaam" Run: "Mei 2022" Werknemer: "". Foutmelding: Medewerker met personeelsnummer 10000 is niet uniek.

 

In dat geval moeten via de Nmbrs® koppeling eerst de ontbrekende medewerkers handmatig worden geïmporteerd in Yuki. 

Elke werknemer wordt aangemaakt met correct personeelsnummer, naam, adresgegevens en bankrekening. 

Reeds aangemaakte werknemers in Yuki met een ingevuld BSN dat overeenkomt met het BSN in Nmbrs zullen worden geüpdatet indien er een wijziging in de werknemersgegevens in Nmbrs heeft plaatsgevonden.


Het is in Yuki ook mogelijk om via de Nmbrs® koppeling, indien gewenst, handmatig jaaropgaven te importeren.


Indien men gebruikt maakt van de Werkkostenregeling (WKR) module is het ook mogelijk om het saldo van de loonsom vanuit Nmbrs® op te halen.

 

TIPS!

  • Wanneer je in Yuki gebruik maakt van de Nmbrs® koppeling en van projecten kun je voor een administratie instellen dat alle kosten van een afdeling of kostenplaats in een vanuit Nmbrs® geïmporteerde loonjournaalpost automatisch worden toegewezen aan een project in Yuki. 
  • Na het handmatig of automatisch importeren van de salarisstroken ontvangt de bij de Yuki berichten aangegeven gebruiker bij Wie ontvangt de taken met betrekking tot de salarisstroken? een notificatie dat de salarisstroken in de administratie klaar staan.

Koppeling met Nmbrs®

Yuki partners kunnen bij Yuki kenbaar maken dat ze in het portaal gebruik willen maken van de Nmbrs® koppeling. Yuki verwerkt dit vervolgens in het contract van de partner waarna de koppeling met Nmbrs® direct mogelijk is.


Voor een domein met het prijsmodel bundle pricing moet de accountant via het portaal bij de contractgegevens van het domein klikken op de knop 'Beheer accountant features' en vervolgens het feature Salariskoppeling met Nmbrs activeren.


In een domein zonder prijsmodel bundle pricing moet de accountant de salariskoppeling met Nmbrs via de Yuki Store in het domein activeren.


LET OP!

Een geactiveerde salariskoppeling met Nmbrs voor een domein is te gebruiken voor alle administraties in dat domein.


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of een 'Backoffice' rol in het domein kan de Nmbrs® koppeling gebruiken


Je opent de Nmbrs® koppeling in een domein door met je muis boven het icoon Personeel in de navigatiebalk te bewegen en vervolgens te klikken op Nmbrs service.


Via onderstaande uitleg kun je lezen hoe de Nmbrs® koppeling in Yuki moet worden geactiveerd. Hiervoor dient wel eerst een contract afgesloten te worden met Nmbrs®.


Nmbrs® moet in Yuki op vier verschillende plaatsen worden gekoppeld:

  • In het portaal (alleen door gebruiker met rol 'Portaalbeheerder' of 'Portaal backoffice' via 'Instellingen')
  • Bij het domein ( aanmaken van debiteur in Nmbrs®)
  • In de administratie (gebruiker met rol 'Portaal backoffice' via tabblad 'Administratie')
  • Bij de werknemer(s) (gebruiker met rol 'Portaal backoffice' via tabblad 'Werknemer').

Nmbrs® koppelen met portaal in Yuki

Voor een uitgebreide beschrijving van de Nmbrs® koppeling met Yuki op portaalniveau zie artikel Nmbrs® koppeling voor portaal instellen.


Nmbrs® koppelen met domein, administratie(s) en werknemer(s) in Yuki

Om loonstroken, loonjournaalposten, loonaangiften en jaaropgaven te importeren vanuit Nmbrs® moeten de Yuki domeinen, administraties en werknemers goed geconfigureerd worden.


Voor een uitgebreide beschrijving van de Nmbrs® koppeling met Yuki op domein- en administratieniveau zie artikel Nmbrs® koppeling voor domein, administratie(s) en werknemers in Yuki instellen.  


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren