In Yuki kun je de volgende werklijsten bekijken van alle onbetaalde/nog te incasseren verkoopfacturen:

 • Conceptfacturen
 • Te verzenden facturen
 • Te herinneren facturen
 • Facturen in behandeling.


Hieronder wordt per werklijst aangegeven welke gegevens kunnen worden aangepast:

 • Conceptfacturen
  Alle gegevens van een concept verkoopfactuur kunnen nog altijd worden aangepast en opnieuw bewaard worden.
 • Te verzenden facturen
  De factuurdatum, de verzendwijze en/of het e-mailadres van een te verzenden factuur kan nog altijd worden aangepast en opnieuw bewaard worden.
  Indien er andere gegevens moeten worden gewijzigd zoals bijvoorbeeld een factuurregel dan is het mogelijk om de te verzenden factuur weer als een conceptfactuur te bewaren.
 • Te herinneren facturen
  De gegevens van een te herinneren factuur kunnen niet meer worden aangepast en opnieuw bewaard worden.
  Indien er gegevens moeten worden gewijzigd als gevolg van navraag- of uitzoekwerk dan is het mogelijk om de te herinneren factuur in behandeling te zetten.
 • Facturen in behandeling
  De gegevens van een factuur in behandeling kunnen niet meer worden aangepast en opnieuw bewaard worden.
  Echter na het vrijgeven van een factuur voor verzending wordt deze bewaard als te verzenden factuur. In een te verzenden factuur kunnen de factuurdatum, verzendwijze en/of e-mailadres worden aangepast of de te verzenden factuur kan worden bewaard als een conceptfactuur.


Voor een uitgebreide beschrijving van de werklijst Conceptfacturen zie artikel Conceptfacturen.


Voor een uitgebreide beschrijving van de werklijst Te verzenden facturen zie artikel Te verzenden facturen


Voor een uitgebreide beschrijving van de werklijst Te herinneren facturen zie artikel Te herinneren facturen.


Voor een uitgebreide beschrijving van de werklijst Facturen in behandeling zie artikel Facturen in behandeling.