In Yuki kun je wanneer je gebruikt maakt van de nieuwe Verkoop functionaliteit vanaf je computer of vanuit het Archief in Yuki één of meer bijlagen toevoegen aan een verkoopfactuur. 


Open de factuur waaraan je één of meer bijlagen wilt toevoegen. Je kunt één of meer bijlage(n) toevoegen aan de factuur die je wilt versturen naar de klant door deze te zoeken, te selecteren en vervolgens te uploaden:

  • vanaf je apparaat door te klikken op de knop Uploaden
  • vanuit het archief in Yuki door te klikken op de knop Voeg toe vanuit het Archief.


Voor een uitgebreide beschrijving van het toevoegen van een bijlage aan een factuur zie artikel Bijlage(n) aan factuur toevoegen.