Na een reactie van de klant moet de status van de verzonden offerte handmatig worden gewijzigd. Na acceptatie van de offerte door de klant moet de offerte worden gefactureerd.


Om de status van de offerte op 'Geaccepteerd' te zetten, open je de desbetreffende offerte en klik je vervolgens op Geaccepteerd in het dropdownmenu van de knop Verwerken.De offerte verdwijnt uit de werklijst 'Verstuurde offertes' en wordt verplaatst naar de werklijst 'Klaar om te factureren' vanwaaruit de offerte op een later tijdstip kan worden gefactureerd.


De status van de offerte wordt gewijzigd naar 'Klaar om te factureren'.


De offerte kan desgewenst direct worden gefactureerd naar de klant door te klikken op de knop Genereer factuur.Alle gegevens van de offerte worden overgenomen in het scherm van een te verzenden verkoopfactuur. Desgewenst kunnen de gegevens van de verkoopfactuur nog worden gewijzigd en/of aangevuld. 


Na het verwerken en het versturen van de verkoopfactuur wordt de status van de offerte 'Gefactureerd'.


Voor een uitgebreide beschrijving van het factureren van een geaccepteerde offerte zie artikel Status van verzonden offerte wijzigen.