Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een verkoopfactuur aanmaken:

 • Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk en klik vervolgens indien nodig op Dashboard. Selecteer de menuoptie Factuur in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
 • Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Facturen en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe factuur.
 • Klik op het icoon Relaties in de navigatiebalk en open vervolgens in het nu geopende scherm de desbetreffende relatiekaart. Klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Verkoopfactuur.


Om een nieuwe verkoopfactuur aan te maken, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

 • voer de factuurgegevens in (relatie. lay-out, betalingstermijn en -methode)

 • voeg één of meer factuurregels (artikelen) toe

 • voeg, indien nodig, aanvullende gegevens toe
  Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer bij de betaling van de factuur is gekozen voor de methode 'Incasso' of 'Wordt teruggestort'.

 • voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan de factuur vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
  (alleen beschikbaar in nieuwe Verkoop functionaliteit)
 • bewaar de factuur als een conceptfactuur.


Hieronder wordt beschreven welke aanvullende gegevens aan een factuur kunnen worden toegevoegd. 
De aanvullende gegevens kunnen, indien nodig, in de hieronder beschreven velden worden toegevoegd.


Project

Selecteer het project waaraan deze verkoopfactuur moet worden toegevoegd.


Ordernummer

Het is mogelijk om een PO/ordernummer te laten vermelden op de verkoopfactuur. Dit nummer zal automatisch ook op de UBL factuur worden vermeld.


Tags

Als je bij de verkoopfacturen die je in Yuki aanmaakt een tag opgeeft, kun je deze facturen met dezelfde tag makkelijk terugvinden. 


Maak een nieuwe tag aan door de naam van de tag in te voeren. Klik na de invoer buiten het veld zodat er automatisch een nieuw leeg veld wordt geopend voor de invoer van een tweede nieuwe tag, etc.


Automatisch incassogegevens


Bankrekening

De standaard bankrekening wordt automatisch ingevuld indien deze is vastgelegd bij de relatie (klant).

Wanneer er meerdere bankrekeningen bij de relatie zijn vastgelegd, kun je hier ook een andere bankrekening selecteren.


Incassomachtiging

Het referentienummer van de incassomachtiging.

De incassomachtiging wordt automatisch ingevuld indien deze al is aangemaakt voor de bankrekening van de relatie (klant).


BIC code

Deze code wordt automatisch ingevuld door Yuki (verplicht bij betalingen uit het buitenland).


Betalingskenmerk

Het factuurnummer van de te incasseren factuur.


Omschrijving

De omschrijving van de incasso-opdracht.