Herinnering lay-out aanmaken of wijzigen

Gewijzigd op Thu, 09 Mar 2023 om 12:47 PM

Met de Factuur module (verkoopfacturen aanmaken en versturen) van Yuki kun je herinneringen en aanmaningen versturen. Het versturen van deze brieven kan handmatig of automatisch plaatsvinden. 


Je kunt daarbij in Yuki werken met vier verschillende standaardbrieven voor een attendering, herinnering, aanmaning en ingebrekestelling. Voordat je gaat werken met herinneringen of aanmaningen dien je eerst de tekst en lay-out van deze brieven aan je bedrijf en je activiteiten aan te passen. De lay-out bepaalt hoe de herinnering of aanmaning eruit ziet, welke gegevens je erop wilt afdrukken, waar het adresblok komt te staan en wat er in de begeleidende mail moet staan.


TIP!

Bedenk wel bij het aanpassen van de lay-out dat de brieven pas na een vastgesteld aantal dagen worden verstuurd.

Alle vastgelegde instellingen zoals de instellingen van de herinnering lay-outs zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.


De volgende herinnering lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:


Elke instelling wordt uitgebreid beschreven in een afzonderlijk artikel.


Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. de instellingen van de herinnering lay-outs zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen

Klik in het nu geopende scherm op Herinnering instellingen en vervolgens op het tabblad Lay-outs.TIP!

Wanneer er een Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse herinnering lay-out is aangemaakt, verschijnt de kolom Taal in de bovenstaande instellingen.


Om een bestaande herinnering lay-out te wijzigen klik je op > voor de desbetreffende herinnering lay-out


Voor het aanmaken van een nieuwe herinnering lay-out klik je op de knop Nieuwe lay-out.


Het volgende scherm wordt geopend:Schermvoorbeeld bekijken

Als je klaar bent met de herinnering lay-out klik je linksboven in je scherm op de knop Bewaren om je wijzigingen te bewaren.

Bekijk daarna het schermvoorbeeld om te zien of alle wijzigen het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

TIP!

Om de e-mail te testen adviseren wij om een testherinnering aan te maken en deze naar jezelf te versturen. Verwijder daarna wel de testherinnering uit je administratie om te voorkomen dat deze in de boekhouding terecht komt.


Standaard lay-out opnieuw aanmaken

Wanneer je van één of meer herinneringsniveaus de standaard lay-out hebt verwijderd kun je deze altijd opnieuw genereren (in de taal die je als gebruiker hebt ingesteld bij 'Persoonlijke voorkeuren') door te klikken op de knop Regeneratie standaard layouts.


Standaard lay-out bepalen

Je kunt binnen Yuki met meer dan één herinnering lay-out werken. Als je dat doet, kun je telkens als je een nieuwe herinnering maakt of verwerkt bepalen welke lay-out gebruikt moet worden. Je kunt kiezen welke lay-out Yuki dan standaard moet voorstellen. 


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren