De volgende herinnering lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Instellingen
  • Onderwerp en tekstinhoud van brief
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Pagina-instellingen
  • Papierinstellingen
  • Adrespositionering
  • Logo positionering
  • Onderwerp en tekst van mail.


Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. de instellingen van de herinnering lay-outs zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.  


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen.

Klik in het nu geopende scherm op Herinnering instellingen en vervolgens op het tabblad Lay-outs


Om een bestaande herinnering lay-out te wijzigen klik je op > voor de omschrijving van de desbetreffende herinnering lay-out.

 

Voor het aanmaken van een nieuwe herinnering lay-out klik je bovenin je scherm op de knop Nieuwe lay-out.Als je besluit herinneringen per e-mail te gaan versturen kun je hier ook het onderwerp en de tekst van de e-mail aanpassen.


In de tekst en in het onderwerp kun je ook variabele gegevens opnemen (zogenaamde placeholders). Die placeholders staan altijd tussen vierkante haken en hebben specifieke naam.


De waarde van de placeholder [Heading] wordt automatisch opgehaald uit het veld Aanhef op het tabblad Extra van de relatiekaart van de klant.LET OP!

De placeholder [PublicLink] kan niet worden gebruikt in het onderwerp of tekst van de e-mail.


Voor een uitgebreide beschrijving van de placeholders die je kunt gebruiken in je herinneringen of aanmaningen zie artikel Werken met placeholders in herinneringen en aanmaningen.