De volgende herinnering lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

 • Algemeen
 • Instellingen
 • Onderwerp en tekstinhoud van brief
 • Pagina-indeling (voettekst)
 • Pagina-instellingen
 • Papierinstellingen
 • Adrespositionering
 • Logo positionering
 • Onderwerp en tekst van mail.


Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. de instellingen van de herinnering lay-outs zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.  


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen.

Klik in het nu geopende scherm op Herinnering instellingen en vervolgens op het tabblad Lay-outs


Om een bestaande herinnering lay-out te wijzigen klik je op > voor de omschrijving van de desbetreffende herinnering lay-out


Voor het aanmaken van een nieuwe herinnering lay-out klik je bovenin je scherm op de knop Nieuwe lay-out.Voeg kopie van factuur toe

Geef aan of je een kopie van de factuur wenst mee te sturen (advies).


TIP!

Als je facturen niet in de Verkoop functionaliteit van Yuki hebt aangemaakt werkt het meesturen van een kopie van de factuur enkel bij verzending per e-mail. Pas je tekst in de herinnering hierop aan.


Herinneringsniveau voor automatische herinneringen

 • 1 - Attendering
 • 2 - Herinnering
 • 3 - Aanmaning
 • 4 - Ingebrekestelling.


Gebruik deze lay-out voor automatische incasso of niet-automatische incasso?

 • Beiden
 • Automatische incasso
 • Niet-automatische incasso.