In de Verkoop functionaliteit kun je werken met verschillende offerte lay-outs. De lay-out bepaalt hoe de offerte eruit ziet, welke gegevens erop worden afgedrukt, waar het adresblok komt te staan en wat er in de begeleidende mail komt te staan.

Yuki biedt de mogelijkheid om de bestaande standaard offerte lay-out naar eigen wens te wijzigen of zelf één of meer nieuwe offerte lay-outs aan te maken.

Als je met verschillende offerte lay-outs werkt, kun je telkens als je een nieuwe offerte maakt of verwerkt bepalen welke lay-out gebruikt moet worden.


Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. de instellingen van de offerte lay-outs zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen, klik in het nu geopende scherm op Verkoopinstellingen en scroll vervolgens naar Offerte lay-outsAlle offerte lay-outs die momenteel zijn aangemaakt voor deze administratie worden hier getoond.


Vanuit dit scherm kun je:

  • een offerte lay-out wijzigen
  • een offerte lay-out verwijderen
  • een offerte lay-out aanmaken.


Het aanmaken of wijzigen van een offerte lay-out wordt uitgebreider beschreven in artikel 'Offerte lay-out aanmaken of wijzigen'.


Offerte lay-out wijzigen of verwijderen

Om een offerte lay-out te wijzigen of te verwijderen klik je op de regel van de offerte lay-out


In de nu geopende offerte lay-out voer je je wijzigingen in en klik je vervolgens op de knop Bewaren


Om de geopende offerte lay-out te verwijderen, klik je op de knop Verwijderen.


Offerte lay-out aanmaken

Om een nieuwe factuurlay-out aan te maken klik je op de knop + Nieuwe lay-out


Het volgende scherm wordt geopend:TIP!

Op de offerte die je aanmaakt op basis van Offerte lay-out 3 of 4 wordt de tekst 'Handtekening' afgedrukt met daarboven ruimte voor het tekenen van de offerte.


Offerte lay-out 3Offerte lay-out 4