De volgende offerte lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:

  • Algemeen
  • Offertekolommen
  • Pagina-indeling (voettekst)
  • Papierinstellingen
  • Adresmarge (adrespositionering)
  • Thema
  • Onderwerp en tekst van mail.


Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. de instellingen van de offerte lay-outs zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd.


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen, klik in het nu geopende scherm op Verkoopinstellingen en scroll vervolgens naar Offerte lay-outs


Om een bestaande offerte lay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende offerte lay-out

Voor het aanmaken van een nieuwe offerte lay-out klik je op de knop + Nieuwe lay-out.


Op de offerte onderscheiden we drie secties:


Het offerteblok

Dit bestaat weer uit drie delen:

  • de offertekop (klantgegevens, offertenummer etc)
  • de offerteregels (met de kolommen)
  • de offertetotalen (met btw totalen en te betalen bedrag).Klik op de knop 3 linksonder je scherm. Het volgende scherm wordt geopend: Hier kun je tekst kwijt die direct onder het offerteblok wordt afgedrukt.


TIP!

Om een regel spatie (lege regel) toe te voegen in de voettekst moet je gebruik maken van de html-code <br>.