Activa

Activastaat
Binnen Yuki is er een activastaat beschikbaar waarin alle vaste activa wordt samengevat. In deze activastaat kan worden bekeken wat de afschrijvingen op je vaste activa moeten ...
Ma, 20 Nov, 2023 om 1:10 PM
Activastaat en beginbalans
Het invoeren van de gegevens van je activa op de beginbalans vergt wat extra aandacht. Immers op de balans staat alle informatie vaak als één post op de investeringsrekening en...
Do, 15 Sep, 2022 om 6:17 PM
Activastaat of activarekening exporteren als pdf-bestand
In Yuki is het mogelijk om de activastaat of activarekening te exporteren als een pdf-bestand. Het pdf-bestand kan indien gewenst direct worden afgedrukt. TIP! De activast...
Ma, 20 Nov, 2023 om 11:13 AM
Instellingen activagroep vastleggen en/of wijzigen
Yuki boekt de afschrijvingen in de activastaat o.a. op basis van de instellingen per activagroep. Voordat er afschrijvingen worden geboekt, moeten deze instellingen vastgel...
Do, 15 Sep, 2022 om 6:18 PM
Instellingen activum vastleggen en/of wijzigen
Yuki boekt de afschrijvingen in de activastaat o.a. op basis van de instellingen per activum. Voordat er afschrijvingen worden geboekt, moeten deze instellingen vastgelegd,...
Do, 13 Okt, 2022 om 8:48 AM
Afschrijvingen in één keer voor alle activarekeningen aanmaken
Je kunt zelf bepalen of je in één keer de afschrijvingen voor alle activarekeningen voor een bepaalde periode of voor een heel jaar wilt boeken. De afschrijving wordt altij...
Ma, 20 Nov, 2023 om 11:44 AM
Afschrijvingen voor specifieke activarekening aanmaken
Je kunt zelf bepalen of je in één keer de afschrijvingen voor een specifieke activarekening voor een bepaalde periode of voor een heel jaar wilt boeken.  LET OP! Als je éé...
Do, 24 Nov, 2022 om 10:15 AM
WOZ-waarde pand meenemen in berekening afschrijvingen
Bij de instellingen van een activum in activagroep 'Panden' kun je aangeven of de WOZ-waarde wel of niet moet worden meegenomen in de berekening van de afschrijvingen. ...
Do, 15 Sep, 2022 om 6:20 PM
Verkoop/inruil van activum boeken
In de activastaat is het mogelijk om de desinvestering door verkoop/inruil van een activum te boeken. Vanuit een activarekening kan een gebruiker met de 'Backoffice'...
Do, 24 Nov, 2022 om 10:16 AM
Uitval/verlies van activum boeken
In de activastaat is het mogelijk om de desinvestering door uitval/verlies van een activum te boeken. Vanuit een activarekening kan een gebruiker met de 'Backoffice'...
Do, 24 Nov, 2022 om 10:18 AM