In de activastaat is het mogelijk om de desinvestering door verkoop/inruil van een activum te boeken.


Vanuit een activarekening kan een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Externe accountant':

  • een activum aan verkooptransactie koppelen (als verkoop/inruil boeken)
  • een verkooptransactie bekijken
  • de koppeling van een activum aan verkooptransactie verwijderen.


Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Externe accountant kan de verkoop/inruil van een activum boeken.


Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk, klik vervolgens op Activa en open de activarekening door te klikken op de naam van de desbetreffende activarekening.


Het volgende scherm wordt geopend:TIP!

Er verschijnt een melding in het scherm zodra er een verkooptransactie wordt geboekt die nog niet is gekoppeld aan een bezitting.


Activum aan verkooptransactie koppelen (als verkoop/verlies boeken)

Om aan te geven dat een activum is verkocht of ingeruild, beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende activum, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens Koppel verkooptransactie in het dropdownmenu.


Er wordt een auto als verkocht geboekt door het activum te koppelen aan een verkoopfactuur van 15-01-2018. Selecteer rechtsboven in de kalender januari 2018.In het nu geopende scherm zoek en selecteer je in het Archief het document of de transactie die je wilt koppelen aan het activum en klik je vervolgens op de knop Toevoegen.


LET OP!

Aan een activum kun je alleen een document of transactie koppelen dat boekingen op een contra-activarekening bevat zoals bijv. grootboekrekeningen '02101 Panden (verkopen)', '02301 Inventaris en inrichting (verkopen)', '02602 Auto's (verkopen)' etc. 


De volgende melding verschijnt in je scherm:In de sectie Verkoop / Verlies wordt nu de datum, de opbrengsten en het resultaat van de verkoop getoond.Om de eventuele boekwinst of het boekverlies te boeken, klik je op de knop Maak journaalposten aan.Klik vervolgens op de knop Aanmaken om de journaalposten daadwerkelijk aan te maken.


De volgende melding verschijnt in je scherm:De verkoop/inruil van het activum is nu daadwerkelijk geboekt.Vanaf dit moment wordt het activum niet meer getoond in de activastaat wanneer er een periode in de kalender wordt geselecteerd waarin januari 2018 niet valt:Verkooptransactie bekijken

Om een verkooptransactie te bekijken, beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende activum, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens Bekijk verkooptransactie in het dropdownmenu.Het gekoppelde document of de transactie wordt nu geopend.


Koppeling van activum aan verkooptransactie verwijderen

Mocht je nu een verkeerd document of transactie hebben gekoppeld of het verkeerde activum hebben geselecteerd om als verkoop of inruil te boeken dan kun je dit eenvoudig ongedaan maken.

Beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende activum, klik je op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Verwijder koppeling met verkooptransactie in het dropdownmenu.De volgende melding verschijnt in je scherm:In de sectie Verkoop / Verlies is nu de datum, de opbrengsten en het resultaat van de verkoop verwijderd.LET OP!

De hieronder getoonde eerder geboekte journaalposten met de eventuele boekwinst of het boekverlies worden hierdoor niet automatisch verwijderd.