Instellingen activum vastleggen en/of wijzigen

Gewijzigd op Thu, 13 Oct 2022 om 08:48 AM

Yuki boekt de afschrijvingen in de activastaat o.a. op basis van de instellingen per activum.


Voordat er afschrijvingen worden geboekt, moeten deze instellingen vastgelegd, gecontroleerd en/of gewijzigd worden.


Wanneer niet alle benodigde instellingen van een activum zijn vastgelegd, wordt het activum niet goedgekeurd door Yuki. In dat geval verschijnt het onderstaande icoontje boven het desbetreffende activum.LET OP!

Als je één of meer instellingen van een activum wijzigt omdat je de afschrijvingen op een andere manier wilt boeken, dan verschijnt de knop Maak journaalposten aan alleen in het scherm wanneer de som van de nieuwe afschrijvingen hoger is dan het saldo van de reeds geboekte afschrijvingen.


De 'oude' reeds geboekte afschrijvingen worden hierdoor niet aangepast of verwijderd. Yuki boekt de nieuwe afschrijvingen als een extra memoriaal.


TIP!

Bij de instellingen van een activum in de activagroep 'Panden' kan de WOZ-waarde van een pand worden meegenomen in de berekening van de afschrijvingen.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel WOZ-waarde van pand meenemen in berekening van afschrijvingen.


Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk, klik vervolgens op Activa en open de activarekening door te klikken op de naam van de desbetreffende activarekening


Beweeg vervolgens in het nu geopende scherm met je muis boven de regel van het desbetreffende activum, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Wijzig instellingen activum in het dropdownmenu.Het volgende scherm wordt geopend:TIP!

Om voor het activum de instellingen te resetten naar die van de activagroep, klik je op de knop Reset.


Hier kun je de volgende instellingen vastleggen en/of wijzigen:

 • Omschrijving (verplicht): standaard wordt de omschrijving van de factuurregel of de transactieregel gebruikt.
 • Startdatum afschrijving (verplicht): standaard wordt de startdatum gebruikt zoals die is vastgesteld bij de instellingen van de activagroep. Het activum kan pro rata (vanaf de aanschafdatum) of vanaf het begin van het boekjaar worden afgeschreven.
 • Afschrijvingsmethode (verplicht): lineair of degressief
 • Type afschrijving (verplicht):
  • aantal afschrijvingsjaren: in hoeveel jaar wordt het activum afgeschreven
  • afschrijving % (per jaar): hier geef je aan wat het afschrijvingspercentage is.
 • Restwaarde methode:
  • Restwaarde in %
  • Restwaarde in €


LET OP!

Je kunt hier ook het bedrag van de cumulatieve afschrijvingen vastleggen indien het activum voor de startdatum van de administratie in Yuki werd aangeschaft. Dit veld is enkel beschikbaar indien het activum via een beginbalans werd ingebracht.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Activastaat en beginbalans.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren