Instellingen activagroep vastleggen en/of wijzigen

Gewijzigd op Thu, 15 Sep 2022 om 06:18 PM

Yuki boekt de afschrijvingen in de activastaat o.a. op basis van de instellingen per activagroep.


Voordat er afschrijvingen worden geboekt, moeten deze instellingen vastgelegd, gecontroleerd en/of gewijzigd worden.


LET OP!

 • De instellingen die je vastlegt voor een activagroep gelden voor alle administraties in het domein.
 • De instellingen die je vastlegt voor een activagroep gelden voor alle activum die geen individuele instellingen hebben. Wijzig je een instelling van een activagroep omdat je de afschrijvingen op een andere manier wilt boeken, dan wijzig je dat dus (met terugwerkende kracht) voor alle activum die geen individuele instellingen hebben.
 • Als je één of meer instellingen van een activagroep wijzigt omdat je de afschrijvingen op een andere manier wilt boeken, dan verschijnt de knop Maak journaalposten aan alleen in het scherm wanneer de som van de nieuwe afschrijvingen hoger is dan het saldo van de reeds geboekte afschrijvingen.


  De 'oude' reeds geboekte afschrijvingen worden hierdoor niet aangepast of verwijderd. Yuki boekt de nieuwe afschrijvingen als een extra memoriaal.

 

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Externe accountant kan deze instellingen vastleggen, controleren en/of wijzigen.


Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk, klik vervolgens op Activa en open de activarekening door te klikken op de naam van de desbetreffende activarekening.


Het volgende scherm wordt geopend:Om de instellingen van de activagroep vast te leggen, te controleren en/of te wijzigen, klik je op de knop Instellingen activagroep.


Het volgende scherm wordt geopend:Grootboekrekeningen activagroep

Hier selecteer je de grootboekrekeningen die bij deze activagroep horen. Dat geldt voor de balansrekening afschrijvingen, de resultatenrekening afschrijvingen en de rekening waarop een eventuele verkoop van een activum geregistreerd wordt.


Standaardberekening afschrijving

De onderstaande instellingen gelden voor alle activum die geen individuele instellingen hebben. Verander je hier een instelling, dan verander je dat dus (met terugwerkende kracht) voor alle activum die geen individuele instellingen hebben.

 • Type afschrijving:
  • aantal afschrijvingsjaren: in hoeveel jaar worden de activa op deze rekening afgeschreven
  • afschrijving % (per jaar): hier geef je aan wat het afschrijvingspercentage is
 • Restwaarde %: moet er bij het berekenen van de afschrijvingen rekening gehouden worden met een restwaarde
 • Startdatum afschrijvingen: worden de activa standaard pro rata (vanaf de aanschafdatum) of vanaf het begin van het boekjaar afgeschreven.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren