Je kunt zelf bepalen of je in één keer de afschrijvingen voor een specifieke activarekening voor een bepaalde periode of voor een heel jaar wilt boeken. 


LET OP!

Als je één of meer instellingen van een activagroep of activum wijzigt omdat je de afschrijvingen op een andere manier wilt boeken, dan verschijnt de knop Maak journaalposten aan alleen in het scherm wanneer de som van de nieuwe afschrijvingen hoger is dan het saldo van de reeds geboekte afschrijvingen.


De 'oude' reeds geboekte afschrijvingen worden hierdoor niet aangepast of verwijderd. Yuki boekt de nieuwe afschrijvingen als een extra memoriaal.


Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk, klik vervolgens op Activa en open de activarekening door te klikken op de naam van de desbetreffende activarekening


Je kunt zelf bepalen of je de afschrijvingen voor een bepaalde periode wenst te boeken of ineens voor een heel jaar.


Voor een maand, kwartaal of half jaar

Selecteer een periode om de afschrijvingskosten te berekenen voor een periode, bijvoorbeeld oktober 2017. Klik vervolgens op de knop Maak journaalposten aan.Als er voor die periode nog niet werd afgeschreven kun je in het nu geopende scherm bij Voorstel journaalposten het te boeken bedrag bekijken. Klik vervolgens op de knop Aanmaken en de afschrijving van oktober 2017 worden geboekt.


De afschrijving wordt altijd geboekt op de laatste dag van de geselecteerde periode.


LET OP!

Er wordt één boeking gemaakt voor activa op de grootboekrekening (zie proef-en saldibalans, 02350 Afschrijving inventaris en inrichting), dus niet per activum.


Zo loop je periode voor periode door en maak je de boekingen van de afschrijvingen aan.


Voor een heel jaar

Wil je de afschrijvingen direct voor een heel jaar afboeken selecteer dan het jaar waarover je wenst af te schrijven en klik vervolgens op de knop Maak journaalposten aan. Bekijk bij het voorstel journaalposten het te boeken bedrag.Klik vervolgens op de knop Aanmaken en de afschrijvingen voor het gehele jaar worden geboekt.


De afschrijving wordt altijd geboekt op de laatste dag van het jaar. Er worden altijd 365 dagen afgeschreven (of naar rato) als de eerste afschrijvingsdatum in het jaar valt. Schrikkeldagen worden niet meegerekend.