Activastaat

Gewijzigd op Mon, 20 Nov 2023 om 01:10 PM

Binnen Yuki is er een activastaat beschikbaar waarin alle vaste activa wordt samengevat. In deze activastaat kan worden bekeken wat de afschrijvingen op je vaste activa moeten zijn.


Indien de activa voor de startdatum van de administratie in Yuki werd aangeschaft dient er een gedetailleerde activastaat in Yuki ingevoerd te worden, dit kan via een beginbalans boeking of via de historische/tussentijdse import.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Activastaat en beginbalans.


Vanuit de activastaat kan een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant'::

 • de afschrijvingen van een activarekening bekijken
 • de activastaat als (gedetailleerd) pdf-bestand exporteren
 • de activastaat als CSV-bestand exporteren
 • een activarekening als pdf-bestand exporteren., 


Vanuit de activastaat kan een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Externe accountant':


LET OP!

Voordat je afschrijvingen gaat boeken moeten een aantal instellingen vastgelegd en/of gecontroleerd worden.


Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en klik vervolgens op Activa.


TIP!

Je kunt de activastaat ook openen vanuit een activarekening.


Het volgende scherm wordt geopend:De knop Maak afschrijvingen aan is alleen beschikbaar voor een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Externe accountant'.


Indien je bovenin je scherm een bepaalde periode selecteert, krijg je per activarekening de status van de afschrijvingen te zien:

 • Geen: voor de geselecteerde periode werden er nog geen afschrijvingen geboekt.
 • Gedeeltelijk: voor de geselecteerde periode zijn er reeds afschrijvingen geboekt maar nog niet voor de gehele periode. Je ziet de datum tot wanneer de afschrijvingen geboekt zijn in de kolom 'Afschrijvingen tot'.
 • Volledig: voor de geselecteerde periode zijn de afschrijvingen per datum volledig.


Yuki kijkt hierbij naar de datum van de boeking van de afschrijvingen.


Afschrijvingen van activarekening bekijken

Open een activarekening door te klikken op de naam van de desbetreffende activarekening. Het volgende scherm wordt geopend:De activastaat beschouwt elke boekingsregel op de activarekening van vaste activa als een los activum. Dat kan dus een factuur zijn of een boeking op een beginbalans.


LET OP!

Wanneer niet alle benodigde instellingen van een activum zijn vastgelegd, wordt het activum niet goedgekeurd door Yuki. In dat geval verschijnt het onderstaande icoontje boven het desbetreffende activum.Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Instellingen activum vastleggen en/of wijzigen.


Activastaat of activarekening als pdf-bestand exporteren

In Yuki is het mogelijk om de activastaat of een activarekening te exporteren als een pdf-bestand. Het pdf-bestand kan indien gewenst direct worden afgedrukt.


LET OP!

Wanneer er instellingen van een activagroep ontbreken is het niet mogelijk om de activastaat of een activarekening te exporteren als pdf-bestand.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Activastaat of activarekening exporteren als pdf-bestand.


Activastaat als CSV-bestand exporteren

Het is mogelijk om de activastaat te exporteren als een CSV-bestand door te klikken op de knop Exporteer als...


LET OP!

Wanneer er instellingen van een activagroep ontbreken is het niet mogelijk om de activastaat te downloaden als een CSV-bestand.


Het bestand 'yuki_assetstatement.csv' bevat de volgende kolommen:

 • Code grootboekrekening
 • Omschrijving grootboekrekening
 • Omschrijving activum
 • Referentie
 • Aanschafdatum
 • Startdatum afschrijving
 • Afschrijvingsmethode
 • Afschrijving %
 • Aantal afschrijvingsjaren
 • Restwaarde %
 • Restwaarde €
 • Aankoopbedrag
 • Nieuwe investeringen
 • Desinvesteringen
 • Totaal investering
 • Vorige afschrijvingen
 • Afschrijvingen dit jaar
 • Terugname afschrijvingen
 • Totaal afschrijvingen
 • Datum verkoop of uitval
 • Verkoopprijs
 • Resultaat verkoop of uitval
 • Boekwaarde begin boekjaar
 • Boekwaarde einde boekjaar.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren