Bij de instellingen van een activum in activagroep 'Panden' kun je aangeven of de WOZ-waarde wel of niet moet worden meegenomen in de berekening van de afschrijvingen.


Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk, klik vervolgens op Activa en open de activarekening door te klikken op de naam van de desbetreffende activarekening


Beweeg in het nu geopende scherm met je muis boven de regel van het desbetreffende activum, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Wijzig WOZ-waarde in het dropdownmenu.Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de knop Neem WOZ-waarde mee. Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de knop Nieuwe WOZ-waarde om de WOZ-waarde van het pand in te voeren. Het volgende scherm wordt geopend:De WOZ-waarde van het pand kan per kalenderjaar worden vastgelegd. De bodemwaarde van het pand wordt berekend met de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Specificeer, indien nodig, ook de bodemwaarde van het pand. 


Wanneer de boekwaarde (aanschafwaarde minus de afschrijvingen) van het pand gelijk is aan de bodemwaarde stopt de afschrijving op het pand direct.


Klik na het invoeren van de WOZ-waarde op de knop Toevoegen om de gegevens op te slaan.


De kolom Toepasbare WOZ-waarde wordt in de activastaat nu bij het pand toegevoegd.Om een specifieke WOZ-waarde van het pand te wijzigen of te verwijderen klik je op het potloodje of het kruisje achter de desbetreffende WOZ-waarde.