Documenten automatiseren

Automatische documentverwerking (IDR)
In Yuki worden aangeleverde documenten zoveel mogelijk automatisch verwerkt. Behalve gescande documenten kunnen bijvoorbeeld ook PDF, Office bestanden en UBL/XML facturen autom...
Ma, 6 Dec, 2021 at 1:40 PM
Standaardwaarden (verwerkingsregels) leverancier of klant vastleggen
Bij een leverancier of klant kun je een aantal standaardwaarden vastleggen voor het verwerken van inkoop- en/of verkoopfacturen. Deze waarden kunnen per administratie worden in...
Ma, 5 Sep, 2022 at 9:24 AM
Standaardwaarde 'onderwerp tekst' (in- en verkoopfactuur)
Inkoopfacturen Bij inkoopfacturen genereert Yuki het onderwerp van de inkoopfactuur op basis van een template. Dit template kan meerdere 'placeholders' bevatten die ...
Wo, 28 Jul, 2021 at 11:58 AM
Standaardwaarden (lokale verwerkingsregels) in domein
Bij een leverancier of klant kun je een aantal standaardwaarden vastleggen voor het automatisch verwerken van inkoop- en/of verkoopfacturen. Deze waarden kunnen per administrat...
Wo, 28 Jul, 2021 at 12:56 PM
Standaardwaarde (lokale verwerkingsregel) in domein aanmaken
Door het aanmaken van standaardwaarden (verwerkingsregels) op documentniveau kunnen inkoop- en/of verkoopfacturen van dezelfde leverancier of klant in een domein automatisch op...
Ma, 6 Dec, 2021 at 1:41 PM
UBL-regel (lokale verwerkingsregel) in domein aanmaken
Alleen facturen die worden aangeleverd in het UBL formaat kunnen d.m.v. UBL-regels (verwerkingsregels) op regelniveau in een domein worden uitgesplitst in een aantal factuurreg...
Wo, 28 Jul, 2021 at 12:56 PM
Lokale OCR herkenningsregels
In Yuki worden aangeleverde documenten zoveel mogelijk automatisch verwerkt. Behalve gescande documenten kunnen bijvoorbeeld ook PDF, Office bestanden en UBL/XML facturen autom...
Wo, 28 Jul, 2021 at 12:56 PM
Lokale OCR herkenningsregel aanmaken
Om de automatische verwerkingsgraad van documenten in Yuki nog verder te verbeteren, kunnen er in een domein document herkenningsregels worden aangemaakt op basis van OCR data ...
Wo, 28 Jul, 2021 at 12:56 PM