Het maximum aantal facturen per maand wordt berekend op basis van het totale aantal inkoop- en verkoopfacturen samen. 


Onder inkoopfacturen vallen ook alle onkostendeclaraties (van werknemers). 


Onder verkoopfacturen vallen ook alle facturen die in Yuki worden aangemaakt of via een API-koppeling worden geïmporteerd.