Vanaf 1 juli 2021 wordt de MOSS-regeling uitgebreid met de afstandsverkopen en treedt de OSS-regeling in werking. 

Wanneer de ondernemer ervoor kiest om gebruik te maken van de OSS-regeling dan moet het btw-tarief van het land, waaraan de ondernemer B2C prestaties levert, vermeld worden op de factuur. De in rekening gebrachte btw mag de ondernemer via het zogeheten éénloketsysteem afdragen aan de Belastingdienst.


Hoe werkt de OSS-regeling in Yuki?

De volgende zaken moeten worden geregeld in een domein wanneer een ondernemer gebruik maakt van de OSS-regeling:

  • btw-codes voor OSS-regeling instellen
  • indien van toepassing, btw-code in standaardwaarden van relaties aanpassen
  • indien van toepassing, btw-codes van desbetreffende verkoopartikelen in prijslijst(en) aanpassen
  • indien van toepassing, koppeling met factureringssoftware instellen.


Vanaf 1 juli kunnen de verwerkte OSS-transacties in het nieuwe overzicht 'OSS-rapportage' worden bekeken.


TIP!

De transacties op een grootboekrekening kunnen per land (landcode van relatie) worden gegroepeerd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld op grootboekrekening '18625 Digitale diensten / Afstandsverkopen binnen de EU (OSS)' eenvoudig alle transacties per land worden bekeken.


Btw-codes voor OSS-regeling instellen

Wanneer de ondernemer vanaf 1 juli gebruik gaat maken van deze regeling moeten er een aantal nieuwe btw-codes in het domein worden ingesteld.


Bij het instellen van deze btw-codes voer je zelf het btw-tarief van het desbetreffende land in, vervolgens geef je als startdatum van de btw-code 01-07-2021 aan en tenslotte selecteer je het land waar de btw-code betrekking op heeft.


Voor een uitgebreide beschrijving van het instellen van btw-tarieven zie artikel Btw-tarief instellen.


De btw-code wordt op basis van de landcode van de relatie als optie getoond bij het boeken van de verkoopfactuur. Zo wordt voorkomen dat de verkeerde btw-code gebruikt wordt bij het verwerken van facturen.


Digitale diensten binnen de EU

Indien er digitale diensten geleverd worden, dan moet de nieuwe btw-code 'Btw digitale diensten (OSS)' worden gebruikt. Voor transacties vanaf 1 juli 2021 moet vervolgens per land de benodigde btw-code ingesteld worden.LET OP!

Verkoopfacturen die zijn verwerkt met deze btw-code worden niet in de btw-aangifte opgenomen.


Afstandsverkopen binnen de EU

Als er sprake is van afstandsverkopen, dan kan de ondernemer de al bestaande btw-code 'Installatie/afstandsverkopen binnen de EU' blijven gebruiken. 


Indien de ondernemer er echter voor kiest om ook voor de afstandsverkopen van de OSS-regeling gebruik te maken moet ook hier voor transacties vanaf 1 juli per land de correcte btw-code in het domein worden ingesteld. Afstandsverkopen met de btw-code 'Installaties/afstandsverkopen binnen de EU' blijven in de btw-aangifte onder rubriek 3C verantwoord worden.


Btw-code in standaardwaarden (lokale verwerkingsregels) van relaties aanpassen

Vanaf 1 juli moeten, indien nodig, ook de btw-code in de standaardwaarden van de verkoopfactuur bij de relaties worden aangepast.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Standaardwaarde (lokale verwerkingsregel) in domein aanmaken.


Btw-codes van verkoopartikelen in prijslijst(en) aanpassen

Vanaf 1 juli moet, indien nodig, ook de btw-code van de desbetreffende verkoopartikelen in een prijslijst worden aangepast.


In Yuki heb je twee manieren om de nieuwe btw-code van de verkoopartikelen in te voeren:


Koppeling met factureringssoftware instellen

Voor elk land moeten voor de verkoop van digitale diensten en/of afstandsverkopen binnen de EU de correcte btw-codes worden ingesteld in het domein in Yuki. Deze nieuwe btw-codes moeten vervolgens ook in de factureringssoftware worden toegevoegd.


Het instellen van de correcte btw-codes werd eerder in dit artikel beschreven.


TIP!

Houd er in de factureringssoftware rekening mee dat je verschillende btw-codes gebruikt voor digitale diensten en afstandsverkopen.


Nieuw overzicht 'OSS-rapportage'

In de boekhouding functionaliteit is via het overzicht van de btw-aangiften vanaf 1 juli het nieuwe overzicht 'OSS-rapportage' beschikbaar. 


De gegevens in dit overzicht kunnen worden gebruikt bij het invullen van de OSS-aangifte bij de Belastingdienst.In de OSS-rapportage wordt per land het aantal verwerkte OSS-transacties, de grondslag en het btw-bedrag getoond. 


Om de verkoopfacturen (OSS-transacties) per btw-code te bekijken, klik je op de omschrijving van de desbetreffende btw-code. Het volgende scherm wordt geopend:In dit scherm kunnen de verkoopfacturen (OSS-transacties) worden gefilterd op btw-code.