Vaak blijkt na afloop van een boekjaar, bijvoorbeeld bij het opmaken van de jaarrekening, dat er correcties nodig zijn op de btw-aangiften die al zijn ingediend bij de Belastingdienst. Wanneer blijkt dat je in dit jaar of in de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw hebt aangegeven dan moet je dit verplicht melden bij de Belastingdienst. 


Als alle btw-aangiften in een boekjaar zijn verzonden naar en bevestigd door de Belastingdienst kunnen de in Yuki afgesloten btw-aangiften alleen nog worden gewijzigd of worden aangevuld d.m.v. een suppletie. De gecorrigeerde gegevens van het hele jaar worden automatisch opgenomen in een door Yuki gegenereerde suppletie. Het is in Yuki niet mogelijk om een suppletie over een aangifteperiode van een maand of kwartaal in te dienen. Je dient in dat geval via de website van de Belastingdienst handmatig de desbetreffende suppletie in te dienen.

In Yuki kun je de gecorrigeerde gegevens die zijn opgenomen in deze suppletie vervolgens boeken als een memoriaalboeking.


Een suppletie wordt, in tegenstelling tot een btw-aangifte, nooit automatisch door Yuki naar de Belastingdienst verstuurd. Het administratiekantoor of de accountant verstuurt de suppletie handmatig naar de Belastingdienst door te klikken op de knop Versturen

Indien je de suppletie niet wilt versturen naar de Belastingdienst kan de status van de suppletie op 'Afgesloten (historisch)' worden gezet.


TIPS!

  • De Belastingdienst kan later om een specificatie vragen van de suppletie.door 
  • Houd er rekening mee dat de Belastingdienst geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag stuurt.


Correctiegrens van 1000 euro

Als nog niet alle btw-aangiften in een boekjaar zijn verzonden naar de Belastingdienst en na de correctie van een afgesloten btw-aangifte blijkt dat je minder dan 1000 euro moet betalen of ontvangen dan mogen de gecorrigeerde gegevens van de Belastingdienst worden meegenomen naar de eerstvolgende btw-aangifte.

Yuki maakt in dat geval geen suppletie aan maar boekt de gecorrigeerde gegevens d.m.v. een memoriaalboeking (tegenboeking van de correctie) automatisch naar de concept btw-aangifte van de eerstvolgende aangifteperiode.


Moet een suppletie onder de 1000 euro echter worden geboekt naar de eerste aangifteperiode van het volgende boekjaar dan moet je in Yuki handmatig een memoriaalboeking aanmaken. 


TIP!

Deze correctiegrens van 1000 euro geldt niet voor correcties op de kleineondernemersregeling.