Wanneer een administratie btw-plichtig is, zal per maand, kwartaal of jaar een btw-aangifte moeten worden verstuurd naar de Belastingdienst. Yuki biedt de volgende twee keuzes hoe de btw-aangifte gedaan moet worden:

 • De ondernemer verzorgt en verstuurt de aangifte zelf
 • De accountant verzorgt en verstuurt de aangifte.


Op het tabblad Belastingen in het administratieprofiel is vastgelegd of het bedrijf (de administratie) btw-plichtig is, wie verantwoordelijk is voor het verzorgen en versturen van de btw-aangifte en met welke frequentie de btw-aangifte en ICP-aangifte gedaan moeten worden. De ondernemer verzorgt en verstuurt de aangifte zelf


 • Yuki boekt van alle aangeleverde documenten en afschriftregels de btw op de juiste wijze.
 • De ondernemer ontvangt elke 1e van de maand een volledigheidsrapport met daarin een lijst met mogelijk missende inkoop- of verkoopfacturen.
 • De 25e van de laatste maand van de aangifteperiode ontvangt de ondernemer van Yuki een notificatie om alle inkoop- en verkoopfacturen van de afgelopen periode aan te leveren, voor zover dat nog niet gebeurd was.
 • De 10de van de maand na de aangifteperiode ontvangt de ondernemer een bericht dat de aangifte deze maand verstuurd dient te worden. Bij het openen van de aangifte moet de ondernemer aangeven of de aangifte via Yuki moet worden verstuurd of dat hij of zij dit zelf wil doen. Als er vragen of opmerkingen zijn kunnen die nog gemeld worden.
 • De 20ste van de maand na de aangifteperiode ontvangt de ondernemer een herinnering dat de aangifte verstuurd moet worden in het geval hij of zij dit nog niet had gedaan.
 • De 26ste van de maand na de aangifteperiode ontvangt de ondernemer wanneer dit nodig is een tweede herinnering.
 • Nadat de aangifte verstuurd is en de ontvangst van de aangifte door de Belastingdienst bevestigd is, ontvangt de ondernemer van Yuki een notificatie met daarin de gegevens met betrekking tot het te betalen of te ontvangen bedrag.


Wie doet wat?

 • De eigenaar van het domein ontvangt alle notificaties
 • Alleen een gebruiker met de rol 'Directie', Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan voor de betreffende administratie de aangifte versturen. 


Voor een uitgebreide beschrijving van de automatische berichten die Yuki verstuurt over de btw-aangifte zie artikel Automatische berichten over btw-aangifte.


Voor een uitgebreide beschrijving van het versturen van de btw-aangifte door de ondernemer zelf zie artikel Zelf als ondernemer btw-aangifte doen in Yuki.


De accountant verzorgt de aangifte


 • Yuki boekt van alle aangeleverde documenten en afschriftregels de btw op de juiste wijze.
 • De ondernemer en de accountant ontvangen elke 1e van de maand een volledigheidsrapport met daarin een lijst met mogelijk missende inkoop- of verkoopfacturen.
 • De 25e van de laatste maand van de aangifteperiode ontvangt de accountant van Yuki een notificatie om alle inkoop- en verkoopfacturen van de afgelopen periode aan te leveren, voor zover dat nog niet gebeurd was.
 • De 10e van de maand na de aangifteperiode ontvangt de accountant een bericht dat de aangifte verstuurd kan worden. Bij het openen van de aangifte moet de accountant aangeven of deze de aangifte via Yuki wil versturen of dit zelf wil doen. Als er vragen of opmerkingen zijn kunnen die nog gemeld worden.
 • De 20ste van de maand na de aangifteperiode ontvangt de accountant een herinnering dat de aangifte verstuurd moet worden in het geval deze dit nog niet had gedaan.
 • De 26ste van de maand na de aangifteperiode ontvangt de accountant wanneer dit nodig is een tweede herinnering.
 • Nadat de aangifte verstuurd is en de ontvangst van de aangifte door de Belastingdienst bevestigd is, ontvangen de ondernemer en de accountant van Yuki een notificatie met daarin de gegevens met betrekking tot het te betalen of te ontvangen bedrag.


TIP!

Indien de btw-aangifte wordt verzorgd door de accountant via een partnerportaal worden er geen e-mailberichten verstuurd dat de btw-aangifte verstuurd moet worden. In het portaal kan immers zelf worden bijgehouden welke btw-aangiften voor welke domeinen verstuurd moeten gaan worden naar de Belastingdienst. 


Wie doet wat?

 • De accountant ontvangt alle notificaties
 • Alleen de accountant kan de aangifte versturen.
 • De accountant krijgt de mogelijkheid om de aangifte handmatig aan te passen om zo correcties door te voeren.


Voor een uitgebreide beschrijving van de automatische berichten die Yuki verstuurt over de btw-aangifte zie artikel Automatische berichten over btw-aangifte.