Door het aanmaken van standaardwaarden (verwerkingsregels) op documentniveau kunnen inkoop- en/of verkoopfacturen van dezelfde leverancier of klant in een domein automatisch op een specifieke grootboekrekening worden geboekt.


Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Externe accountant' kan een standaardwaarde (lokale verwerkingsregel) aanmaken


Beweeg met je muis boven het icoon Relaties in de navigatiebalk en klik vervolgens op Relaties.  Zoek en open de relatiekaart van de leverancier of klant en klik in het nu geopende scherm vervolgens op Standaardwaarden.


Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving van de placeholders die je kunt gebruiken in de standaardwaarde 'Onderwerp tekst' zie artikel Standaardwaarde 'Onderwerp tekst' (in- en verkoopfactuur).


Om een standaardwaarde (verwerkingsregel) op documentniveau aan te maken klik je vervolgens op de knop Uitgebreid.  


TIP!

Om eenvoudig ongeveer dezelfde standaardwaarde aan te maken klik je in een geopende aangemaakte standaardwaarde op de knop Kopiëren en wijzig je één of meer waarden bij Invoer of Uitvoer


Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de knop Standaardwaarde om een standaardwaarde (verwerkingsregel) op documentniveau aan te maken. Het volgende scherm wordt geopend:Voer bij Invoer de gegevens in waaraan de standaardwaarde (verwerkingsregel) moet voldoen en bij Output de gegevens die vervolgens automatisch worden ingevuld. Deze gegevens zijn afhankelijk van de documentsoort waarvoor je een standaardwaarde maakt.


Invoer

De waarden waaraan de 'Invoer' op de inkoop- en/of (Yuki) verkoopfactuur moeten voldoen:

 • Relatie: naam van leverancier of klant
 • Documentsoort: inkoopfactuur, verkoopfactuur of Yuki verkoopfactuur
 • Administratie: alleen beschikbaar wanneer er meerdere administraties in domein aanwezig zijn
 • Prioriteit: welke standaardwaarde (document verwerkingsregel) heeft de hoogste prioriteit?
 • Datum: datum vanaf tot een bepaalde datum
 • Bedrag: factuurbedrag vanaf tot een bepaald bedrag
 • Valuta: valuta van factuurbedrag (selectie uit alle valuta die binnen domein 'actief' is)
 • Tekst: een deel van de OCR tekst van een document.
  De drie tekstvelden worden als EN-EN criteria toegepast.

Output

De waarden die automatisch als 'Output' op de inkoop- en/of verkoopfactuur worden ingevuld:

 • Grootboekrekening: grootboekrekening waarop kosten of omzet geboekt moet worden
 • Btw-code: gehanteerd btw-tarief op inkoop- of verkoopfactuur
 • Betaalwijze: op welke wijze moet de inkoop- of verkoopfactuur worden voldaan
 • Bankrekening: zakelijke bankrekening waarvan het factuurbedrag betaald (afgeschreven of geïncasseerd) moet worden of waarop het factuurbedrag bijgeschreven of teruggestort moet worden
 • Betalingstermijn: het aantal dagen waarbinnen een factuur betaald moet zijn
 • Betalingskorting (%): korting (in percentages) op het factuurbedrag
 • Onderwerp tekst: onderwerp factuur volgens een template (met tokens)
 • Valuta: valuta van factuurbedrag (selectie uit alle valuta die binnen domein 'actief' is).


Bij het aanmaken van een standaardwaarde (centrale documentverwerkingsregel) in het portaal kun je in tegenstelling tot de standaardwaarde (lokale documentverwerkingsregel) in het domein ook gebruik maken van het veld Dynamische grootboekrekening.

In dit veld moet de exacte grootboekcode van de dynamische grootboekrekening worden ingevoerd. Indien deze code ook in het domein bestaat dan zal hierop geboekt worden. Bestaat de code niet dan wordt de grootboekrekening 'Rekening onbekend' toegepast.


Afhandelen

Ook zijn er uitgebreidere opties om de documenten al-of-niet automatisch door de Yuki IDR te laten afhandelen:

 • Handmatig
  Het document zal niet automatisch worden verwerkt en altijd ter controle worden aangeboden aan de backoffice workflow.
 • Indien historie betrouwbaar
  Als resultaten uit het verleden voldoende betrouwbaar zijn zal Yuki automatisch afhandelen, bij twijfel (bijvoorbeeld als er de afgelopen 3 maanden geen zelfde document is verwerkt) zal het document in de backoffice workflow worden aangeboden.
 • Altijd wanneer 100% herkend
  Als het document herkend wordt zal het altijd automatisch worden verwerkt en worden de waardes van de verwerkingsregels toegepast.
 • Altijd wanneer alle artikelregels zijn gematcht
  Deze optie gebruik je als je gebruik maakt van UBL facturen welke op basis van artikelregels worden verwerkt.